27.11.2013

Uusia luonnoksia linjoista 506 ja 205

Luonnoksissa on käytetty linjanumerointia, joka perustuu nykytilanteeseen. Lopullisessa suunnitelmassa numerointia tullaan soveltamaan uuden numerointisuunnitelman mukaisesti.
Luonnoksissa on esitetty reittien lisäksi tavoitteellisia vuorovälejä. Esitetyt vuorovälit ovat arvioita arjen vuoroväleistä ja ne perustuvat nykytilanteeseen, olisivat sopivat matkustuskysyntään nähden tai vastaisivat liityntälinjastolle soveltuvaa vuoroväliä. Lopullisen suunnitelman vuorovälit määrää kysyntä ja käytettävissä olevat taloudelliset resurssit.
Linjastoluonnokset esitetään tässä vaiheessa keskustelun herättämiseksi. Kartoissa ei näy kaikki alueelle kaavaillut linjat. Kerro meille mistä pidät tai et pidä luonnoksissa, mitä voisi tehdä paremmin tai mikä on lähtökohtaisesti väärin. Kunnolla perusteltuna näkökulmasi on helpompi huomioida jatkosuunnittelussa. Ja kysymykset ovat tietenkin myös tervetulleita, jos jokin asia mietityttää. Linja 506 Meilahti – Pasila – Viikki
Linja 551 Tapiola – Meilahti – Pasila

Aiemmin blogissa on esitetty luonnos, jossa nykyiset seutulinjat 194, 195, 503, 504, 505 ja 506 yhdistetään yhdeksi linjaksi 506 välillä Tapiola – Pasila – Viikki. Osa linjan vuoroista olisi ajettu lyhennettyä B-reittiä välillä Tapiola – Pasila. Esitetyt linjat 506 ja 506B olisivat liikennöineet ruuhkassa yhteisellä osuudellaan 7,5 minuutin vuorovälillä. Tämä vuoroväli ei välttämättä olisi ollut riittävä matkustajamääriin nähden, eikä se olisi sopinut metron vuoroväliin välillä Tapiola – Matinkylä. Linjan 506 vuoroväliä ei olisi ollut kustannustehokasta tihentää ehdotetusta johtuen hitaasta yhteydestä Pasilan ja Viikin välillä. Toteutuessaan Vallilanlaakson joukkoliikennekatu muuttaisi tilannetta.

Uudessa luonnoksessa linja 506 liikennöisi välillä Meilahti – Pasila – Viikki. Linjan 506 vuorotarjonta olisi samankaltainen kuin nykyisinkin. Tapiolasta Meilahteen ja Pasilaan kuljettaisiin uudella linjalla 551, jolle ehdotetaan 5 minuutin vuoroväliä ruuhkassa ja liikennöintiä viikon kaikkina päivinä.

Linja 506 ehdotetaan päätettäväksi Meilahteen. ”Jokeri 0”:n toteutussuunnittelun myötä ratkaisu voi muuttua. ”Jokeri 0” tarkoittaa reitiltään nykyisen Helsingin sisäisen linjan 58 kaltaista runkolinjaa.

Tavoitteellinen vuoroväli:
551 (Tapiola – Meilahti – Pasila): ruuhkassa 5 min / päivällä ja alkuillalla 10-15 min / muuten 20-30 min

Linja 506 Meilahti - Pasila - Viikki


Linja 551 Tapiola (Westendinasema) - Meilahti - Pasila


Linja 205 Hakaniemi – Meilahti – Perkkaa – Leppävaara

Linja 205 Kamppi – Meilahti – Perkkaa – Leppävaara tarjoaa yhteyksiä, joihin Länsimetro ei suoraan vaikuta. Koska Länsimetron liityntälinjaston yhteydessä kuitenkin tarkastellaan Etelä-Espoon poikittaisia seutuyhteyksiä Helsinkiin (eli nykyisiä linjoja 194, 195, 503, 504, 505, 506) ja esitetään Etelä-Espoon yhteyksiä Lehtisaari-Kuusisaari – reittiä pitkin keskitettäväksi yhdelle linjalle, heijastuvat muutokset linjastoon laajemmin.

Linjan 503 lakkauttaminen vaikuttaa suoraan Helsingin sisäiseen linjaan 53, jonka liikennöinti myös loppuisi. Nykyisin linjaa 503 liikennöidään arkisin ruuhka-aikoina ja linjaa 53 arkisin päivällä ja illalla sekä lauantaisin koko päivän. Linja 53 on linjan 503 lyhennetty versio välillä Munkkiniemi – Hakaniemi.

Jotta välille Munkkiniemi – Hakaniemi jäisi jatkossakin palvelua, ehdotetaan linjaa 205 päätettäväksi Hakaniemeen Kampin sijasta. Muutoksella ei olisi olennaista muutosta linjan 205 vuorotarjontaan.

Linja 205 Hakaniemi - Meilahti - Perkkaa - Leppävaara


22.11.2013

Kooste luonnosten vaikutuksesta nykyisiin Espoon sisäisiin ja Espoon suunnan seutulinjoihin


Tämä päivitys on yhteenveto blogissa aiemmin esitetyistä luonnoksista ja tarkoituksena on antaa kokonaiskäsitystä luonnosten vaikutuksista Espoon sisäisiin linjoihin ja Espoon suunnan seutulinjoihin tilanteessa, jossa Länsimetro liikennöi Matinkylään asti.
Luonnoksissa on käytetty linjanumerointia, joka perustuu nykytilanteeseen. Lopullisessa suunnitelmassa numerointia tullaan soveltamaan uuden numerointisuunnitelman mukaisesti.
Linjastoluonnokset on esitetty tässä vaiheessa keskustelun herättämiseksi. Kerro meille mistä pidät tai et pidä luonnoksissa, mitä voisi tehdä paremmin tai mikä on lähtökohtaisesti väärin. Kunnolla perusteltuna näkökulmasi on helpompi huomioida jatkosuunnittelussa. Ja kysymykset ovat tietenkin myös tervetulleita, jos jokin asia mietityttää. Palvelulinjat P10-P80: ei käsitellä tässä suunnitelmassa
Linja 2 lakkautetaan
Linja 3 lakkautetaan
Linja 4 lakkautetaan
Linja 5 luonnoksissa tunnuksella M5 (Matinkylä – Suurpelto – Karamalmi – Leppävaara)
Linja 10 luonnoksissa tunnuksella T10 (Teekkarikylä – Pohjois-Tapiola – Tapiola – Westend – Matinkylä – Hyljelahti)
Linja 11 lakkautetaan
Linja 12 lakkautetaan
Linja 13 lakkautetaan
Linja 14 luonnoksissa tunnuksella 14 (Tillinmäki – Saunalahti – Kivenlahti – Espoonlahti – Suomenoja – Tapiola)
Linja 15 luonnoksissa tunnuksella 15 (Lähderanta – Kauniainen – Mankkaa – Tapiola)
Linja 16 luonnoksissa tunnuksella M16 (Lillhemt – Matinkylä – Friisilä)
Linja 18 luonnoksissa tunnuksella 8 (Kauklahti – Espoon keskus – Tuomarila – Kuurinniitty)
Linja 19 lakkautetaan
Linjoja 20-29 ei käsitellä tässä suunnitelmassa
Linja 31 luonnoksissa tunnuksella M31 (Kalastajanmäki – Kuitinmäki – Espoon keskus – Jorvi), lisäksi M31B (osuudella Kalastajanmäki – Kuitinmäki)
Linja 42 luonnoksissa tunnuksella M42 (Soukka – Espoonlahti – Kivenlahti – Latokaski – Espoon keskus – Jorvi)
Linja 46 lakkautetaan
Linja 51 luonnoksissa tunnuksella 51 (Leppävaara – Karakallio – Kauniainen – Tuomarila – Espoon keskus – Tuomarilan asema)
Linja 65 lakkautetaan
Linjoja 70-96H ei käsitellä tässä suunnitelmassa
Linja 102 lakkautetaan
Linja 103 lakkautetaan
Linja 105 lakkautetaan
Linja 106 luonnoksissa tunnuksella T106 (Leppävaara – Perkkaa – Laajalahti – Pohjois-Tapiola – Tapiola)
Linja 107 luonnoksissa tunnuksella T107 (Suurpelto – Tapiolan urheilupuisto – Tapiola)
Linja 109 luonnoksissa tunnuksella T109 (Jorvi – Kauniainen – Taavinkylä – Mankkaa – Tapiola)
Linja 110 luonnoksissa tunnuksella T110 (Leppävaara – Kilo – Mankkaa – Tapiolan urheilupuisto – Tapiola)
Linja 111 lakkautetaan
Linja 112 luonnoksissa tunnuksella T112 (Tapiola – Niittykumpu – Haukilahti – Matinkylä)
Linja 121 lakkautetaan
Linja 122 lakkautetaan
Linja 132 lakkautetaan
Linja 143 luonnoksissa tunnuksella M143 (Soukanniemi – Ala-Soukka – Iivisniemi – Matinkylä)
Linja 145 luonnoksissa tunnuksella M145 (Suvisaaristo – Soukka – Länsiväylä – Matinkylä)
Linja 147 luonnoksissa tunnuksella M147 (Kivenlahti – Laurinlahti – Soukka – Iivisniemi – Matinkylä)
Linja 150 luonnoksissa tunnuksella M150 (Kivenlahti – Espoonlahti – Länsiväylä – Matinkylä)
Linja 154 luonnoksissa tunnuksella M154 (Tuomarila – Suvela – Espoon keskus – Finnoontie – Länsiväylä – Matinkylä)
Linja 156 luonnoksissa tunnuksella M156 (Tuomarila – Suna – Espoon keskus – Finnoontie – Länsiväylä – Matinkylä)
Linja 158 luonnoksissa tunnuksella M158 (Tillinmäki – Nöykkiö - Eestinlaakso – Kuitinmäentie – Suomenlahdentie – Matinkylä)
Linja 160 luonnoksissa tunnuksella M160 (Latokaski – Martinsillantie – Kuitinmäentie – Suomenlahdentie – Matinkylä)
Linja 165 luonnoksissa tunnuksella M165 (Espoonkartano) – Hansavalkama – Kauklahti – Vanttila – Kurttila – Saunalahti – Kivenlahdentie – Länsiväylä – Matinkylä. Lisäksi uusi linja M164 (Saunaniemi – Kivenlahden teollisuusalue – Kivenlahdentie – Länsiväylä – Matinkylä)
Linja 194 lakkautetaan
Linja 195 luonnoksissa tunnuksella 195 (Espoonlahti – Nöykkiö – Eestinlaakso – Olari – Niittykumpu – Tapiola), lisäksi ruuhka-aikoina 195B (osuudella Kuitinmäki – Tapiola)
Linja 205: käsitellään blogissa ensi viikolla
Linjoja 206, 212 ei käsitellä tässä suunnitelmassa
Linja 213: ehdotetaan päätettäväksi Espoon keskukseen
Linjoja 231, 247, 248 ei käsitellä tässä suunnitelmassa
Linja 270: tutkitaan vaihtoehtoista päätepysäkkiä Kuurinniityn sijasta
Linjoja 315, 324, 339, 345, 346 ei käsitellä tässä suunnitelmassa
Linja 501 lakkautetaan
Linja 503 lakkautetaan
Linja 504 lakkautetaan
Linja 505 lakkautetaan
Linja 506: uusia luonnoksia linjasta 506 julkaistaan blogissa ensi viikolla
Linja 510 luonnoksissa tunnuksella 510 (Martinlaakso – Leppävaara – Otaniemi – Keilaniemi – Lauttasaari)
Linja 514 lakkautetaan Kehäradan myötä
Linjaa 530 ei käsitellä tässä suunnitelmassa
Linja 533 luonnoksissa tunnuksella 533 (Matinkylä – Suurpelto – Kauniainen – Järvenperä)
Linjaa 535 ei käsitellä tässä suunnitelmassa
Linjaa 540 ei käsitellä tässä suunnitelmassa
Linja 543 luonnoksissa tunnuksella 543 (Leppävaara – Mankkaa – Olari – Iivisniemi – Kivenlahti)
Linja 550 luonnoksissa tunnuksella 550 (ei muutoksia nykytilanteeseen)
Linjaa 552 ei esitetä tässä suunnitelmassa muutoksia
Linjaa 554 ei käsitellä tässä suunnitelmassa