24.10.2013

Tapiola-Lehtisaari-Kuusisaari-Meilahti-Pasila –käytävän yhteydetLuonnoksissa on käytetty linjanumerointia, joka perustuu nykytilanteeseen. Lopullisessa suunnitelmassa numerointia tullaan soveltamaan uuden numerointisuunnitelman mukaisesti.

Luonnoksissa on esitetty reittien lisäksi tavoitteellisia vuorovälejä. Nämä ovat arvioita arjen vuoroväleistä, jotka perustuvat nykytilanteeseen, olisivat sopivat matkustuskysyntään nähden tai vastaisivat liityntälinjastolle soveltuvaa vuoroväliä. Lauantain vuorovälit olisivat päiväajan vuorovälejä vastaavalla tasolla, sunnuntain vuorovälit hiljaisen ajan vuorovälien kaltaiset. Lopullisen suunnitelman vuorovälit määrää kysyntä ja käytettävissä olevat taloudelliset resurssit.

Linjastoluonnokset esitetään tässä vaiheessa keskustelun herättämiseksi. Kartoissa ei näy vielä kaikki alueelle kaavaillut linjat. Kerro meille mistä pidät tai et pidä luonnoksissa, mitä voisi tehdä paremmin tai mikä on lähtökohtaisesti väärin. Kunnolla perusteltuna näkökulmasi on helpompi huomioida jatkosuunnittelussa. Ja kysymykset ovat tietenkin myös tervetulleita, jos jokin asia mietityttää. 

Etelä-Espoosta liikennöi nykyisin joukko linjoja Lehtisaaren ja Kuusisaaren kautta Helsinkiin: 194, 195, 503, 504, 505 ja 506. Osa linjoista on ruuhkalinjoja, vain linjalla 195 on liikennettä viikonloppuisinkin. Linjoista 194 ja 195 ajavat Elielinaukiolle, muut linjat kulkevat Pasilan kautta päättyen Merihakaan, Pasilaan, Verkkosaareen ja Viikkiin. Nämä linjat täydennettynä ruuhkalinjalla 552 Malmi-Otaniemi ja muutamilla linjan 52V-vuoroilla tarjoavat nykyisin Lehtisaaren ja Kuusisaaren joukkoliikenneyhteydet.

Nykytilanteessa linjojen tarjonta ei ole keskenään tasapainossa, jolloin välille Lehtisaari-Munkkiniemi ei pystytä rakentamaan tasavälistä ja kustannustehokasta palvelua.

Linjasta 506 on kaavailtu aiemmissa suunnitelmissa jopa runkolinjamaista yhteyttä välillä Tapiola-Viikki. Runkolinjastosuunnitelmassa linja 506 oli esitetty liikennöivän Vallilanlaakson joukkoliikennekatua pitkin Pasilan ja Arabian välillä. Joukkoliikennekatu olisi tarjonnut suoran ja nopean yhteyden. Päätöstä joukkoliikennekadun toteuttamisesta ei kuitenkaan ole, jolloin linjan 506 palvelun parantamista välillä Pasila-Viikki ei kannattane toteuttaa. Nykyinen reittiosuus Pasilan ja Arabian välillä on erittäin hidas ja talvisin saatetaan joutua liikennöimään poikkeusreiteillä Kumpulan kampuksen alueella.

Jotta linjastosta muodostuisi selkeämpi ja metron luomat uudet yhteydet tulisivat hyödynnetyiksi, Etelä-Espoosta Lehtisaari-Kuusisaari –reittiä kulkeva palvelu on luonnosteltu yhdelle linjalle, linjalle 506 Tapiola-Otaniemi-Lehtisaari-Kuusisaari-Meilahti-Pasila-Kumpula-Viikki. Päätepysäkki Espoossa olisi Westendinasemalla. Joka toinen vuoro ajettaisiin välillä Tapiola-Pasila ja joka toinen välillä Tapiola-Pasila-Viikki. Viikonloppuisin ajettaisiin vain välillä Tapiola-Pasila.

Espoossa osin uudelleen linjatulle linjalle 506 tulisi nykyistä parempi vuorotarjonta ja linjaa liikennöitäisiin kaikkina viikonpäivinä. Vahvemman linjan 506 myötä lakkautettaisiin linjat 194-505.

Lehtisaaren ja Kuusisaaren joukkoliikenneyhteydet

Linjan 506 nykyistä tiheämpi vuorotarjonta korvaisi linjojen 194-505 palvelun Lehtisaaressa ja Kuusisaaressa. Linjojen 552 ja 52V liikennöintiin ei tässä yhteydessä ole luonnosteltu muutoksia.

Linjalta 506 olisi erinomaiset vaihtomahdollisuudet Helsingin keskustaan tiheästi kulkeville linjoille Paciuksenkadulla ja Tukholmankadulla. Linja tarjoaisi yhteydet myös Espoon suuntaan mm. Otaniemen ja Tapiolan metroasemille.

Etelä-Espoosta Meilahteen ja Pasilaan

Metrotilanteen linjan 506 myötä nykyiset linjat 194-505 lakkautettaisiin. Osalle niistä matkustajista, joille lakkautettavat linjat ovat tarjonneet vaihdottoman yhteyden esim. Meilahteen, tulisi matkaan vaihto tai vaihtoja. Linja 506 lähtisi Tapiolasta (päätepysäkki Westendinasema). Kahden vaihdon matka tulisi esim. Suur-Espoonlahden alueelta, kun sieltä matkustettaisiin ensin bussilla Matinkylän metroasemalle, josta jatkettaisi metrolla Tapiolaan tai Otaniemeen ja sieltä edelleen bussilinjalla 506 Meilahteen. Toisaalta metro liikennöi erittäin tiheästi ja linja 506  liikennöisi hyvällä vuorotarjonnalla ja kattavalla liikennöintiajalla.

Etelä-Espoon kannalta tärkeimpiä kohteita linjan 506 reitin varrella ovat Meilahti ja Pasila. Kumpula-Viikki –osuudelle on tulevaisuudessa nopeampi kulkea metrolla esim. Sörnäisiin ja vaihtaa siellä sopivaan bussiin.

Tavoitteelliset vuorovälit reiteittäin:
506 (Tapiola-Pasila-Viikki): ruuhkassa 15 min / päivällä ja alkuillalla 20 min
506B (Tapiola-Pasila): ruuhkassa 15 min / päivällä ja alkuillalla 20 min / illalla, lauantaisin 15 min / sunnuntaisin 20-30 min

Vuorovälit
yhteysväleittäin
ruuhka-ajat
aamu, päivä, alkuilta
ilta, lauantai
sunnuntai
Tapiola-Pasila
7,5 min
10 min
15 min
20-30 min
Pasila-Viikki
15 min
20 min
-
-

Linjan 506 reitit Tapiola-Viikki ja Tapiola-Pasila

17.10.2013

Espoonlahti - Espoon keskus -yhteydet keskittymään linjalle M42Luonnoksissa on käytetty linjanumerointia, joka perustuu nykytilanteeseen. Lopullisessa suunnitelmassa numerointia tullaan soveltamaan uuden numerointisuunnitelman mukaisesti.

Luonnoksissa on esitetty reittien lisäksi tavoitteellisia vuorovälejä. Nämä ovat arvioita arjen vuoroväleistä, jotka perustuvat nykytilanteeseen, olisivat sopivat matkustuskysyntään nähden tai vastaisivat liityntälinjastolle soveltuvaa vuoroväliä. Lauantain vuorovälit olisivat päiväajan vuorovälejä vastaavalla tasolla, sunnuntain vuorovälit hiljaisen ajan vuorovälien kaltaiset. Lopullisen suunnitelman vuorovälit määrää kysyntä ja käytettävissä olevat taloudelliset resurssit.

Linjastoluonnokset esitetään tässä vaiheessa keskustelun herättämiseksi. Kartoissa ei näy vielä kaikki alueelle kaavaillut linjat. Kerro meille mistä pidät tai et pidä luonnoksissa, mitä voisi tehdä paremmin tai mikä on lähtökohtaisesti väärin. Kunnolla perusteltuna näkökulmasi on helpompi huomioida jatkosuunnittelussa. Ja kysymykset ovat tietenkin myös tervetulleita, jos jokin asia mietityttää. 


Vahvan tarjonnan M42 lakkauttaisi linjan 46

Espoon kaupunkikeskusten välille tavoitellaan vahvoja joukkoliikennekäytäviä. Edellisessä postauksessa esitettiin linjojen M5 ja M31 linjapari, joka loisi yhteyksiä Matinkylästä Leppävaaraan ja Matinkylästä Espoon keskukseen.

Nykyisin Espoonlahden ja Espoon keskuksen välillä liikennöivät linjat 42 ja 46. Syksyn mittaan on tutkittu erilaisia linjan 46 reittivaihtoehtoja tavoitteena löytää ratkaisu, jolla linjat 42 ja 46 saataisiin vuorotarjonnaltaan ja matkustuskysynnältään keskenään tasapainoisiksi. Toimivaa linjapariratkaisua, joka olisi ollut kysynnältään tasapainossa ja kustannustehokas, ei kuitenkaan löytynyt.

Espoonlahden ja Espoon keskuksen väliset yhteydet ehdotetaan keskitettäväksi linjalle M42, joka liikennöisi linjan 42 nykyistä reittiä Soukka-Espoonlahti-Kivenlahti-Espoon keskus-Jorvi. Linjalla 42 on pitkä yhteinen osuus linjan 31 kanssa välillä Finnoontie-Espoon keskus-Jorvi, joten linjojen M42 ja M31 tulisi toimia tasavälisen vuorotarjonnan linjaparina. Linja 46 lakkautettaisiin.

Linjapari M42 ja M31

Linjan 46 lakkauttaminen poistaisi palvelun Hyljelahdesta ja Riilahdentien varresta. Hyljelahti sijaitsee aivan Matinkylän metrokeskuksen kupeessa, jolloin luontevinta olisi tehdä suorat yhteydet Matinkylän suuntaan. Espoonlahden suuntaan voisi vaihtaa Suomenlahdentiellä, johon tulisi hyvä tarjonta mm. linjoilla M143 ja M147. Riilahdentielle ei esitettäisi korvaavaa palvelua. Linjan 46 käyttö on lähes olematonta kyseisellä tieosuudella. Riilahdentieltä katsottuna lähimmät korvaavat palvelut olisivat Soukanväylällä linja M145 ja Kaitaantiellä linjat M143 ja M147.

Linjan 46 lakkautus poistaisi Nöykkiöstä ja Eestinlaaksosta yhteydet Espoonlahden aluekeskukseen sekä Espoon keskukseen. Suunnitelmissa on, että jatkossa Espoonlahteen järjestettäisiin korvaavaa palvelua toisella linjalla, mutta yhteydet Espoon keskukseen perustuisivat jatkossa vaihtoon. Vaihto tapahtuisi joko Nöykkiössä Oxfotin pysäkeillä linjalle M42 tai Finnoontien ja Pisantien liittymän pysäkeillä linjoille M31, M154 ja M156.

Linjan M42 tavoitteellinen vuoroväli:
Ruuhkassa <= 10 min / päivällä ja illalla 15 min / hiljaiseen aikaan 20-30 min

Avoimet kysymykset:
Onko Hyljelahdesta parempi järjestää vaihdoton yhteys Matinkylän suuntaan nykyisen Espoonlahden sijasta?


Nöykkiön ja Eestinlaakson vaihtopaikat Espoon keskukseen kulkeville linjoille M42, M31, M154 ja M156 muodostuisivat Oxfotin pysäkeille ja Finnoontien ja Pisantien liittymän pysäkeille.