11.9.2013

Usein kysytyt kysymykset 2: Miksi bussit eivät aja Länsiväylää pitkin Kamppiin Länsimetron liikennöidessä?Yhtenä Länsimetron liityntälinjaston suunnittelun lähtökohtana on, että kun metro liikennöi, eivät seutubussit aja Länsiväylää pitkin Kamppiin.

Länsimetro muodostaa uuden joukkoliikenteen runkoyhteyden Etelä-Espoosta Helsinkiin. Metron ruuhka-ajan vuoroväli on Tapiolasta 2,5 minuuttia ja Matinkylästä 5 minuuttia. Päivä- ja iltaliikenteessä sekä viikonloppuisin vuoroväli on ajankohdasta riippuen Tapiolasta 3,75 -5 minuuttia ja Matinkylästä 7,5-10 minuuttia.

Länsiväylää pitkin Kamppiin ajava bussiliikenne olisi metron kanssa päällekkäistä joukkoliikennepalvelua, eikä kahden päällekkäisen järjestelmän operointi ole resurssien kannalta järkevää.

Bussiliikenteen liikennöintikustannukset muodostuvat tyypillisesti automäärän, ajokilometrien ja ajotuntien perusteella. Kun bussilinjan reitti on lyhyempi, kuluu yhden vuoron ajamiseen myös vähemmän aikaa. Yhdellä bussilla ehditään siis samassa ajassa ajaa useampia vuoroja. Vuorovälin, kierrosajan ja tarvittavan automäärän välisen suhteen laskukaava on ”kierrosaika/vuoromäärä = autojen lukumäärä”. Eli esimerkiksi reitille, jonka edestakaiseen ajamiseen kuluu päätepysäkkiaikoineen 60 min (=kierrosaika) ja jota ajetaan 10 minuutin vuorovälillä, tarvitaan liikennöimään 6 autoa. Jos vuoron ajoaika olisi esimerkiksi 10 minuuttia pidempi, olisi kierrosaika 60+10+10=80 min. Tällöin 10 minuutin vuorovälillä liikennöinti vaatisi 8 autoa tai vastaavasti vuoroväli harvenisi 6 autolla ajettaessa 13,3 minuuttiin. Päällekkäisen palvelun tarjoaminen siis joko maksaisi enemmän tai heikentäisi bussiliikenteen tarjontaa.

Etelä-Espoosta Helsingin alueelle tarvitaan jatkossakin yhteys Lehtisaaren ja Kuusisaaren kautta. 9.8. postauksen mukaisesti Tiedelinjaa pidetään hyvänä lähtökohtana kehittää ja keskittää joukkoliikennepalvelua tällä yhteysvälillä. Näin Etelä-Espoosta muodostuisi yhteyksiä metron vaikutusalueen ulkopuolelle mm. Meilahteen ja Pasilaan.