24.4.2013

Työn lähtökohtia

Länsimetron liikennöinti Matinkylään alkaa vuoden 2016 alussa. Linjastosuunnitelmassa bussiliikennettä sopeutetaan tilanteeseen, jossa yhä useampi Espoon sisäinen sekä Espoon ja Helsingin välinen matka tehdään raiteilla.

Länsimetron myötä lakkautetaan seutulinjat, jotka tällä hetkellä liikennöivät Länsiväylää pitkin Kamppiin ja Etelä-Espoon sekä Lauttasaaren bussiliikenteestä tulee liityntäpainotteista. Keskeisimmät liityntäterminaalit rakennetaan Tapiolaan ja Matinkylään.

Lauttasaaren bussilinjaston muutoksilla on vaikutuksia Veräjälaakson, Länsi-Pakilan ja Maunulan alueisiin, joten linjastouudistus koskettaa näitäkin seutuja. Uudistus vaikuttaa bussiliikenteeseen myös Lehti- ja Kuusisaaressa. 

Lisäksi tarkoituksena on suunnitella metron liikennöintiaikojen ulkopuoliset bussiyhteydet, jotka palvelevat niin yön, aamuyön kuin varhaisen aamun liikkumista Etelä-Espoon ja Helsingin välillä.

Työ alkaa kesäkuussa 2013 ja syksyn mittaan blogiin tuodaan luonnoksia kommentoitavaksi. Linjastosuunnitelman luonnos valmistuu loppuvuodesta 2013. Asukkailla on vielä mahdollisuus kommentoida luonnosta muun muassa web-kyselylomakkeen kautta. Suunnitelma viimeistellään alkuvuodesta 2014.

 

18.4.2013

Liikkumiskysely avattu – osallistu ja vaikuta!

HSL selvittää verkossa karttapohjaisella kyselyllä liikkumistottumuksia. Kerro matkoistasi, joiden lähtö- tai määränpää on Etelä-Espoossa tai Lauttasaaressa. Kyselyllä haetaan uusia ideoita linjastosuunnittelun tueksi. Vastausaikaa on 16. kesäkuuta asti.

11.4.2013

Tervetuloa suunnittelemaan Länsimetron liityntälinjastoa!

HSL:ssä alkaa Länsimetron liityntälinjaston suunnittelutyö. Koska yhä useampi matka tehdään tulevaisuudessa raiteilla, bussilinjasto uudistuu muun muassa Etelä-Espoossa ja Lauttasaaressa. Linjastosuunnitelma valmistuu alkuvuodesta 2014.

Asukkaiden näkemykset ovat tärkeitä linjastosuunnitelman laadinnassa. Tämän blogin kautta voit seurata suunnittelutyön etenemistä ja kommentoida tehtyjä ehdotuksia. Blogissa tuodaan esille myös työn lähtökohtia ja tavoitteita sekä suunnittelua ohjaavia periaatteita.

Blogin kautta jätetyt viestit välittyvät HSL:n joukkoliikennesuunnittelijoille, jotka hyödyntävät niitä työssään. Osallistu siis rohkeasti – ja vaikuta asuinalueesi joukkoliikenneyhteyksiin!

---------------

Välkommen att planera anslutningslinjer till Västmetron!


HRT startar planeringen av anslutningslinjenätet till Västmetron. Eftersom allt fler resor görs i framtiden på spår, kommer busslinjenätet bland annat i södra Esbo och på Drumsö att förnyas. Planen över linjenätet blir klar i början av 2014.

Invånarnas åsikter är viktiga i arbetet med att utforma planen över linjenätet. Du kan följa hur planen framskrider och kommentera förslag genom denna blogg. På bloggen berättas om arbetets bakgrund och målsättningar samt om de principer som styr planeringen.

Alla meddelanden och kommentarer som lämnas på bloggen skickas vidare till HRT:s kollektivtrafikplanerare och på så sätt kan de användas i utarbetandet av planen. Delta i planeringen – och påverka kollektivtrafikförbindelserna i ditt bostadsområde!