11.10.2013

Luonnoksia linjoista, jotka luovat liityntäyhteyksiä metrolle Matinkylään


Luonnoksissa on käytetty linjanumerointia, joka perustuu nykytilanteeseen. Lopullisessa suunnitelmassa numerointia tullaan soveltamaan uuden numerointisuunnitelman mukaisesti.

Luonnoksissa on esitetty reittien lisäksi tavoitteellisia vuorovälejä. Nämä ovat arvioita arjen vuoroväleistä, jotka perustuvat nykytilanteeseen, olisivat sopivat matkustuskysyntään nähden tai vastaisivat liityntälinjastolle soveltuvaa vuoroväliä. Lauantain vuorovälit olisivat päiväajan vuorovälejä vastaavalla tasolla, sunnuntain vuorovälit hiljaisen ajan vuorovälien kaltaiset. Lopullisen suunnitelman vuorovälit määrää kysyntä ja käytettävissä olevat taloudelliset resurssit.

Linjastoluonnokset esitetään tässä vaiheessa keskustelun herättämiseksi. Kartoissa ei näy vielä kaikki alueelle kaavaillut linjat. Kerro meille mistä pidät tai et pidä luonnoksissa, mitä voisi tehdä paremmin tai mikä on lähtökohtaisesti väärin. Kunnolla perusteltuna näkökulmasi on helpompi huomioida jatkosuunnittelussa. Ja kysymykset ovat tietenkin myös tervetulleita, jos jokin asia mietityttää.

Espoonlahden liityntä

Espoonlahden liityntä perustuisi nykyisenkaltaisiin linjoihin M143, M145, M147 ja M150 Matinkylän metroasemalle. Iivisniemen kautta ajavat linjat kulkevat jatkossa rakennettavan Suomenlahdentien kautta suoraan Matinkylän terminaaliin. Länsiväylää pitkin kulkevat linjat pääsevät suoraan Länsiväylältä Markkinakadulle joukkoliikenteelle tulevan yhteyden kautta. Toiseen suuntaan bussit joutuvat kiertämään Piispansillan kautta.


Linja M143: Soukanniemi – Ala-Soukka – Iivisniemi – Matinkylä
Linja M145: Suvisaaristo – Soukka – Länsiväylä – Matinkylä
Linja M147: Kivenlahti – Laurinlahti – Soukka – Iivisniemi – Matinkylä
Linja M150: Kivenlahti – Espoonlahti – Länsiväylä – Matinkylä

Linjat M143 ja M147 muodostaisivat vahvan linjaparin, jotka yhteisellä reittiosuudellaan palvelisivat tasavälisesti.

Linja M143 tarjoaisi yhteydet Matinkylän metroasemalle Soukanniemestä, Soukasta, Kaitaalta ja Iivisniemestä.

Linja M147 tarjoaisi ensisijaisesti liityntäyhteydet Laurinlahdesta ja Soukasta Yläkartanontien varresta. Kivenlahdessa kysyntä jäisi todennäköisesti pieneksi, kuten nykyisin linjalla 147, koska linja M150 tarjoaisi paremman palvelutason sekä nopeamman liityntäyhteyden.

Linja M147 keräisi todennäköisesti ruuhkassa enemmän matkustajia, jolloin riskinä on, että linjoja ei saataisi tasapainoon ja linjaa M147 jouduttaisiin ajamaan aamuruuhkan vilkkaimpaan aikaan tiheämmin kuin linjaa M143. Muuten linjat olisivat kysynnältään ja ajoajaltaan tasapainossa.

Tavoitteellinen vuoroväli:
M143 ruuhkassa 10 min / päivällä ja illalla 20 min / hiljaiseen aikaan 30 min
M147 ruuhkassa <=10 min / päivällä ja illalla 20 min / hiljaiseen aikaan 30 min

Plussat:
+ kaksi tasavahvaa linjaa ajoajan ja kysynnän puolesta pl. mahdollisesti aamuruuhkan vilkkain aika
+ luo vahvan yhteyskäytävän Matinkylästä Soukan ostoskeskukselle; vuorovälit ovat houkuttelevat myös hiljaiseen aikaan
+ nopeat yhteydet Matinkylän metroasemalle rakennettavan Suomenlahdentien kautta

Miinukset:
- luo ylitarjontaa Soukanniemeen
- linjan M147 mahdollinen suurempi kuormittuminen aamuruuhkassa, jolloin vuoroväliä joudutaan tihentämään eivätkä linjat ole enää tasavälisiä
- Laurinlahdesta yhteys voi hidastua nykytilanteesta Suomenlahdentien reitin vuoksi, tosin ajettaessa Matinkylästä päin, bussien ei tarvitse ajaa Piispansillan kautta, joka voi olla ajoittain ruuhkainen

Linja M145 toisi yhteyden Suvisaaristosta ja Hanikasta Soukkaan ja Matinkylän metroasemalle. Linja hoitaisi työmatkayhteyksien lisäksi koulumatkayhteydet Suvisaaristosta ja Hanikasta. Soukassa on hyvät vaihtomahdollisuudet muille bussilinjoille ja siellä sijaitsee myös Suvisaariston ja Hanikan lähimmät kaupalliset palvelut.

Tavoitteellinen vuoroväli:
M145 ruuhkassa 30 min / päivällä ja illalla 30/60 min / hiljaiseen aikaan 60 min

Plussat:
+ selkeyttää nykyistä reittivariaatiokirjoa 145/K/N/KN
+ Hanikan palvelu paranee nykytilanteeseen verrattuna

Miinukset
- linjan kysyntä on pientä, joten vuoroväli jää heikommaksi kuin hyvä metron liityntäliikenne edellyttäisi

Linja M150 muodostaisi vahvan yhteyskäytävän Matinkylän ja Kivenlahden välillä ja tarjoaisi ensisijaisen liityntäyhteyden Kivenlahdesta ja Espoonlahdesta Matinkylän metroasemalle.

Tavoitteellinen vuoroväli:
M150 ruuhkassa 5 min / päivällä ja illalla 20 min / hiljaiseen aikaan 30 min

Plussat:
+ tiheä vuoroväli ruuhkassa
+ nopea yhteys Espoonlahden aluekeskuksen ja Matinkylän aluekeskuksen välillä Länsiväylän tulevien bussikaistojen myötä Suomenojan ja Espoonlahden välillä

Miinukset:
- ei liikennöi Espoonlahdenkatua pitkin vaan Kipparinkatua/Merenkulkijantietä, josta hieman pidempi kävelymatka Lippulaivan kauppakeskukseen

Saunalahden ja Kauklahden liityntä


Linja M164: Saunaniemi – Saunalahti – Kivenlahden teollisuusalue – Kivenlahdentie – Länsiväylä – Matinkylä
Linja M165: (Espoon kartano) – Hansavalkama – Kauklahti – Vanttila – Kurttila – Saunalahti – Kivenlahdentie – Länsiväylä – Matinkylä

Saunalahdesta yhteys Matinkylään olisi jatkossa kahdella linjalla M164 ja M165. Nykyinen seutulinja 165 (Kauklahti-Kamppi) kerää eniten matkustajia välillä Saunalahti – Kivenlahti (Mainingin pysäkki). Linjalla M164 pystyttäisiin vastaamaan paremmin korkeamman kysynnän alueen tarpeisiin ja liikennöinnistä tulisi kustannustehokkaampaa, kun ei tarvitsisi aina ajaa myös Kurttilan kautta Kauklahteen, jossa kysyntä ei ole yhtä suurta.

Linja M164 tarjoaisi Saunalahden alueen ensisijaisen liityntäyhteyden Matinkylän metroasemalle. Linja liikennöisi Saunaniemestä uutta Salakuljettajantietä Saunalahteen, mistä reitti jatkuisi Kummelivuorentien kautta uuden Kauklahdenväylän liittymän yli Tillinmäentielle ja Ruukintien kautta Kivenlahdentielle. Linja M164 palvelisi keskeisesti Saunalahden kerrostaloalueita ja lyhentäisi kävelymatkoja pysäkeille Myötätuulenmäen ja Kummelivuorentien läheisyydessä olevilta kerrostaloilta.

M165 toisi yhteyden Matinkylän metroasemalle myös Vanttilan alueelta, jossa on tällä hetkellä vain Espoon sisäinen linja 65/K. Vantinmäkeen asti linjaa ei kuitenkaan voitaisi suunnitella, koska Vantinlaaksontien ja Vantinmäentien kiertoliittymässä ei ole tilaa kääntyä isommalla kaksi-akselisella bussilla ja pistot kesken reittiä ovat aina joukkoliikenteen palvelun kannalta huonoja ratkaisuja. Linja voitaisiin siirtää ajamaan Vantinmäentietä pitkin vasta tulevaisuudessa, jos katuyhteys saadaan läpiajettavaksi joukkoliikenteelle. Ajatuksena tässä luonnoksessa on, että linja 65/K lakkautettaisiin ja Vantinmäen joukkoliikennepalvelu hoituisi Sierakiventien varresta linjalla M165.
Esimerkkikuva reittimuutoksesta, jos Vantinmäentie olisi tulevaisuudessa läpiajettavissa busseilla.


Linja M165 voisi tarvittaessa kiertää Kauklahdentien ja Kuninkaankartanontien kiertoliittymästä Espoonkartanon ja Järvikylän lenkin ja päättyä Puikkarin kääntöpaikalle. 

Linjalla M165 hoidettaisiin niin Kauklahden alueen liityntäyhteyksiä junaan, koulumatkayhteyksiä (Hansavalkaman koulu, Vantinkulman koulu, Kungsgårdsskolan, Saunalahden koulu) kuin yhteyksiä Kauklahden ja Espoonlahden kaupunkikeskuksen välillä. Linja liikennöisi Kivenlahdentietä pitkin, jolloin se jäisi hieman sivuun Lippulaivan kauppakeskuksesta ja Espoonlahden muista palveluista, kuten terveyskeskuksesta, uimahallista ja urheilupuistosta. Espoonlahden palveluihin olisi kuitenkin yhteys vaihtamalla bussia esimerkiksi Kivenlahdessa Ala-Kaupungin pysäkillä. Vaihtoehtoisesti linja M165 voitaisiin linjata reittiä Kivenlahdentie – Kivenlahdenranta – Espoonlahdenkatu – Espoonlahdentie – Soukanväylä -.., jolloin se toisi yhteyden Espoonlahden palveluihin, mutta hidastaisi kuitenkin liityntämatkaa Matinkylään.

Tavoitteelliset vuorovälit:
M164 ruuhkassa 10-15 min / päivällä ja illalla 30 min / hiljaiseen aikaan 30 min
M165 ruuhkassa 15 min / päivällä ja illalla 30 min / hiljaiseen aikaan 30 min

Plussat:
+ linja M164 mahdollistaa kustannustehokkaan tavan lisätä palvelua kasvavassa Saunalahdessa ja Saunaniemessä
+ linja M164 tarjoaa eteläiselle Kattilalaakson alueelle paremman palvelun Ruukinsillan pohjoispuolen pysäkkipareilta
+ linja M164 luo yhteydet Kivenlahden teollisuusalueelle, minne on tulossa jatkossa enemmän kaupallisia palveluja
+ linja M165 luo yhdellä linjalla yhteydet Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden välillä

Miinukset
- linja M165 on kiertelevä
- Vantinlaaksontien palvelu lakkaisi

Avoimet kysymykset
- riittääkö linja M165 tyydyttämään Espoonlahden ja Kauklahden väliset yhteystarpeet? Ja riittääkö, että yhteys on vain Kivenlahdentien varteen vai olisiko tarvetta kiertää Espoonlahdenkadun kautta?
 
Latokasken ja Nöykkiön liityntä
M158 Tillinmäki – Nöykkiö – Kuitinmäentie – Suomenlahdentie – Matinkylä
M160 Latokaski – Martinsillantie – Kuitinmäentie – Suomenlahdentie – Matinkylä

M158 tarjoaisi liityntäyhteydet Tillinmäestä, Nöykkiöstä ja Eestinlaaksosta Matinkylän metroasemalle.

M160 palvelisi liityntäyhteyksiä Latokaskesta ja Nöykkiön eteläosista Martinsillantien varresta Matinkylän metroasemalle.

Linjat M158 ja M160 tarjoaisivat tiheän vuorovälin yhteisellä osuudellaan Nöykkiönkadulla. Ne palvelisivat yhdessä myös pohjoista Kattilalaaksoa, josta näissä luonnoksissa ei olisi omaa liityntäyhteyttä Matinkylän metroasemalle. Lisäksi linjat loisivat yhdessä tiheän yhteyden Matinkylän metroasemalta Kuitinmäentien varren kaupallisiin palveluihin.

Linja M158 olisi ajoajaltaan pidempi eli linjoja ei välttämättä saada tasavälistettyä molemmissa suunnissa. Priorisoitava linjojen M158 ja M160 aikataulujen tasavälistyssuunta olisi Matinkylän terminaalista lähdettäessä.

Näiden linjojen osalta joudutaan arvioimaan, muodostuisiko niille riittävää matkustuskysyntää ruuhka-aikojen ulkopuolellakin. Nöykkiö ja Latokaski ovat pientaloalueita, eikä alueella ole Kuitinmäentien/Martinsillantien vartta ja Finnoontien eteläosia lukuun ottamatta työpaikkoja tai muita matkustuskysyntää erityisesti synnyttäviä kohteita. Juuri kysyntäpotentiaalista johtuen linjat onkin tässä luonnosteltu Kuitinmäentielle Länsiväylän sijaan.

Tavoitteellinen vuoroväli:
M158 ruuhkassa 10 min / päivällä ja illalla 20-30 min / hiljaiseen aikaan 30 min
M160 ruuhkassa 10 min / päivällä ja illalla 20-30 min / hiljaiseen aikaan 30 min

Plussat:
+ selkeät linjat, ei reittivariaatioita
+ tuovat yhteyden Matinkylän terminaalilta Kuitinmäentien, Martinsillantien ja Finnoontien eteläosien kaupallisille palveluille ja työpaikoille

Miinukset:
- M158 on kiertelevä ja hitaampi, katuverkko ei mahdollista muuta
- Kattilalaakson liityntäyhteydet Matinkylään poistuvat, korvaavat yhteydet Kattilalaaksonkadun eteläpäästä Ruukintien pysäkeiltä tai Nöykkiönkadulla Oxfotin pysäkeiltä. Myös Tillinmäentien pysäkit ovat käytettävissä

Espoon keskuksen eteläpuolisten asuinalueiden liityntä


M154 Tuomarila – Suvela – Espoon keskus – Finnoontie – Länsiväylä – Matinkylä
M156 Tuomarila – Suna – Espoon keskus – Finnoontie – Länsiväylä – Matinkylä

Espoon keskuksen eteläpuolisten asuinalueiden liityntäyhteydet Matinkylään perustuisivat linjoihin M154 ja M156, joiden reitit Tuomarilan, Suvelan ja Sunan alueilla olisivat nykyisten linjojen 154 ja 156 reittien kaltaiset.

Linjojen eteläosuudelle on luonnosteltu muutama vaihtoehtoinen reitti. Länsiväylän eteläpuolella sijaitsee kaupallisia palveluita ja työpaikkoja, joiden yhteydet heikkenevät nykyiseen verrattuna, kun Soukan suunnan linjat liikennöisivät Matinkylään jatkossa Suomenlahdentietä.
1    1. Matinkylän suuntaan mentäessä ajetaan Finnoontieltä Länsiväylän kautta Matinkylän terminaaliin ja Matinkylästä lähdettäessä ajettaisiin Piispansillan ja Länsiväylän kautta Finnoontielle

Plussat ja miinukset:
+ selkeä ratkaisu
+ nopea yhteys Matinkylän suuntaan
- Matinkylän terminaalista lähdettäessä joudutaan kiertämään Suomenlahdentien ja Piispansillan kautta Länsiväylälle. Tämä yhteys voi olla etenkin iltaruuhkassa ja iltaruuhkan jälkeen hidas yhteys
- Matinkylästä Espoon keskuksen suuntaan ajettaessa ensimmäinen pysäkki Länsiväylän jälkeen sijaitsee vasta Finnoon liikenneympyrän pohjoispuolella
- Länsiväylän eteläpuolelta yhteys vain Matinkylän suuntaan mentäessä2. Matinkylän suuntaan mentäessä ajetaan Finnoontieltä Länsiväylän kautta Matinkylän terminaaliin ja Matinkylästä lähdettäessä ajettaisiin Suomenlahdentien, Hyljeluodontien ja Rusthollarinkadun kautta FinnoontiellePlussat ja miinukset:
+ nopea yhteys Matinkylään Länsiväylän kautta säilyy
+ Finnoonsillan eteläpuolelle tulee yhteydet molempiin suuntiin nykyisiltä Ala-Suomenojan pysäkeiltä
+ Matinkylästä lähdettäessä vältetään Piispansillan mahdolliset ruuhkat
- reitti muuttuu sekavaksi, kun se kulkee eri reittiä eri suunnissa

3. Matinkylän suuntaan mentäessä ajetaan Finnoontieltä Rusthollarinkadun, Hyljeluodontien ja Suomenlahdentien kautta Matinkylän terminaaliin ja Matinkylästä lähdettäessä ajettaisiin Suomenlahdentien, Hyljeluodontien ja Rusthollarinkadun kautta FinnoontiellePlussat ja miinukset:
+ selkeä reitti
+ tuo palvelun Finnoonsillan eteläpuolelle
+ hyvät vaihtomahdollisuudet muiden Suomenlahdentietä kulkevien linjojen kanssa
- hitaampi yhteys Matinkylään päin
 

Linjojen M154 ja M156 osalta on tutkittu myös vaihtoehtoa, jossa linjat yhdistettäisiin yhdeksi linjaksi (esimerkiksi M155) ja linjaa ajettaisiin reittiä Espoon keskus – Suvela – Suna – Finnoontie – Matinkylä. Tässä vaihtoehdossa liityntäyhteys Matinkylään Suvelan, Sunan ja Tuomarilan asuinalueilta ei kulkisi kiertäen Espoon keskuksen kautta. Vaihtoehto ei kuitenkaan ole mahdollinen Espoon keskuksen nykyisen, rajallisen terminaalikapasiteetin vuoksi. Linja ”M155” poistaisi myös yhteydet Espoon keskuksen eteläpuolisten alueiden ja Samarian terveyskeskuksen välillä.

Tavoitteellinen vuoroväli:
M154 ruuhkassa 10 min / päivällä ja illalla 30 min / hiljaiseen aikaan 30 min
M156 ruuhkassa 10 min / päivällä ja illalla 30 min / hiljaiseen aikaan 30 min

Plussat:
+ reiteillä on vahva kysyntä
+ viemällä reitit kulkemaan Suomenlahdentien kautta, saadaan Finnoonsillan eteläpuolelle yhteydet ja luotua vaihtomahdollisuuksia linjoille M143 ja M147

Miinukset:
- linjoilla M154 ja M156 ei voi tasata aikaa Siltakadulla, jolloin se ei tarjoa täsmällistä liityntäyhteyttä Espoon asemalta Tuomarilaan, Suvelaan ja Sunaan päin
- linjojen M154 ja M156 eriävällä osuudella vuorovälit jäävät ruuhkan ulkopuolella heikoiksi

Olarin ja Suurpellon liityntä
M5 Matinkylä – Olari – Suurpelto – Kehä II – Kilo – Leppävaara
M31 Matinkylä – Olari – Espoon keskus – Jorvi

Olarin ja Suurpellon alueiden ensisijaiset liityntäyhteydet linjataan Matinkylään, joka on alueiden oma kaupunkikeskus. Tavoitteena on kuitenkin luoda Olarista ja Suurpellosta täydentäviä liityntäyhteyksiä myös Niittykummun tai Urheilupuiston metroasemille, jotka ovat Helsinkiin suuntautuvilla matkoilla oikeassa suunnassa.

Linja M5 olisi yhteys Matinkylän ja Leppävaaran kaupunkikeskusten välillä. Lisäksi se tarjoaisi liityntäyhteyksiä Matinkylän metroon Matinkylän, Olarin ja Suurpellon alueilta. Linja M5 muodostaisi linjaparin linjan M31 kanssa Olarin ja Matinkylän välille. Linjojen yhteinen hyvä vuorotarjonta palvelisi niin liityntää kuin suur-Matinkylän sisäistä liikkumistakin.

Linja M5 korvaisi Kilon alueella nykyisen linjan 110 tarjoaman palvelun. Jatkossa Kilosta ei siis olisi enää suoraa yhteyttä Tapiolaan, vaan yhteys Tapiolaan muodostuisi vaihtamalla Nihtisillassa tai Leppävaarassa. Nihtisillasta muodostuu Tapiolaan ajavilla linjoilla vahva tarjonta (vahva käytävä Tapiola-Mankkaa-Kauniainen), Leppävaarasta Tapiolaan puolestaan ajaa runkolinja 550.

Tavoitteellinen vuoroväli:
Linja M5 ruuhkassa <=10 min / päivällä ja illalla 15 min / hiljaiseen aikaan 30 min

Plussat:
+ selkeä ja suora reitti Matinkylän ja Leppävaaran välillä
+ palvelee useita tarkoituksia ja kysyntää molempiin suuntiin

Miinukset:
- pitkä linja vaatii reitin varrelle ajantasauspysäkkejä, jotta liityntä metroon ja metrolta toimisi luotettavasti
- Kilosta poistuu suora yhteys Tapiolaan, toisaalta alueelta muodostuu paremmat yhteydet Matinkylään

Linja M31 olisi reitiltään kuten nykyinen linja 31. Linja tarjoaa yhteydet Suur-Matinkylän ja Espoon keskuksen välillä ja palvelee niin koulu- kuin työmatkaliikkumista Espoon keskuksen pohjoispuolen oppilaitoksiin, Lommilan työpaikka-alueelle ja Jorvin sairaalaan. Länsimetron myötä linja tarjoaisi myös liityntäyhteyksiä Matinkylän metroon ensisijaisesti Olarin ja Matinkylän alueelta. Linjalla 31 on jo tälläkin hetkellä vahva kysyntä ja metron myötä se tulee voimistumaan entisestään.

Tavoitteellinen vuoroväli:
Linja M31 ruuhkassa <=10 min / päivällä ja illalla 15 min / 30 min

Plussat:
+ selkeä reitti
+ hyvä kysyntä monien eri käyttötarkoitusten myötä

Miinukset:
- pitkä linja vaatii reitin varrelle ajantasauspysäkkejä, jotta liityntä metroon ja metrolta toimisi luotettavasti
101 kommenttia:

 1. Kyllä pitäisi Kilosta olla suora yhteys Tapiolaan. Tapiolassa on paljon työpaikkoja ja kouluja joihin pitää olla suora yhteys.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Arvioin tuossa hieman miten tämä muutos vaikuttaisi matka-aikoihin. Jos oletetaan että uusi bussi kulkee samaa tahtia kuin 110 (en tiedä kuinka paljon pysäkkejä uudella reitillä olisi vanhaan verrattuna), niin matka-aika Kilosta metroasemalle kasvaisi noin 5 minuuttia. Metro menee Matinkylästä Tapiolaan 5 minuuttia. En tiedä Matinkylän bussipysäkin ja metroaseman välimatkaa, mutta ehkä kävelylle voisi antaa 4 minuuttia. Jos ihme käy, eikä metroa tarvitse odottaa yhtään, niin matka-aika suuntaansa kasvaisi 14 minuuttia. Eli päivän meno-paluun voi odottaa kasvavan puoli tuntia.

   Tämä antaa vielä siitä ideaalisen näkökulman, että Kilosta lähteneiden ihmisten määränpään oletetaan olevan Tapiolan metroaseman vieressä. Jos se on esimerkiksi Pohjantietä pohjoiseen, niin aikahäviö kasvanee reilusti, kun pitää joko kävellä tai ottaa taas uusi bussi. 110:lla voisi jäädä aikaisemmalla pysäkillä pois.

   Leppävaaran kautta matka ei olisi nopeampi. Puhumattakaan siitä, että junat ovat jo nyt aamuisin 5-8 minuuttia myöhässä lähes päivittäin.

   Ei ihan huumori riitä siihen, että minulle tarjotaan hienoa metrovaihtoehtoa, josta maksan jo verorahoistani paljon, samalla hinnalla mutta huonommalla palvelulla, kun joka päivä pitäisi istua julkisessa kulkuneuvossa puoli tuntia pidempään (oma arvioini).

   Eiköhän pidetä se 110 tutulla reitillään myös tulevaisuudessa.

   Poista
 2. M164 voisi ajaa Saunalahdesta uutta liikenneympyrää Kauklahdenväylälle ja siitä eteenpäin kuten on suunniteltu. Tämä pieni muutos mahdollistaisi Tillinmäen länsiosan asukkaille suoran ja nopean yhteyden metrolle. Nyt suunniteltu M158 kiertelee Nöykkiössä eikä ole ajallisesti kilpailukykyinen.
  Tillintietä rakennetaan ja levennetään parhaillaan joukkoliikkennekaduksi. Siitä ei metron valmistuttua kulkisi joukkoliikennettä ?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. 158 kiertely Pisan kautta pois, se on merkittävä hidaste.

   Poista
 3. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
 4. Kauniaisten (ja vanhan Turuntien) pohjoispuolelta pitäisi päästä metrolle. Tälläkään hetkellä täältä ei pääse Länsiväylän varteen millään julkisella välineellä alle tunnissa, mikä on hieman hassua kun kuitenkin Kehä II kulkee juuri Viherlaakson ja Matinkylän välillä. Kaikki julkinen liikenne kulkee Leppävaaran kautta (paitsi linja 15, joka ilmeisesti historiallisista syistä yhdistää Leppävaaran ja Tapiolan - muuta järkisyytä en keksi).

  Kohdasta, jossa Kehä II yhtyy vanhaan Turuntiehen voisi tehdä "kakkosvaihtosolmun", toissijaisen liityntäkohdan, jossa risteäisivät linjat välillä Espoon keskus - Leppävaara ja toisaalta Matinkylä - pohjois-Espoo.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Täytyy kyllä ennen metroa valita vain lähimmät paikat mistä ottaa vastaan töitä. Siltä varalta, että sisäiset linjat menee ihan pepulleen. Junaankaan ei viittisi alkaa luottamaan esim Leppävaaran kautta minne tarviikin juna ja sieltä metron varteen. Kun ei tiedä mitä linjat on tulevaisuudessa. Mitä jos saankin samoilla seuduilla asuessani kuin esim. sinä saisin töitä jostain metro aseman läheltä syrjästä jostain uudesta keskuksesta. Ei voi olla niin, että nopeammin pääsen metron varteen ja metroon menemällä ensin Helsinkiin (Bussi menee hyvällä lykyllä 20-25min helsinkiin jos ei ole paljoa liikennettä). Itsellä siirtymä Tapiolaan kestää 20-40min 109/15 koska joudun menemään ensin sille bussille toisella bussilla ja bussit jotka lähtee tietyltä pysäkiltä kaikki menee pysäkin ohi muutaman minuutin välein ja jos autoja joutuu edes vaihto paikalla varomaan se vaihto menikin jo ja saa jännää mahtuuko seuraava liuskalle pysähtymään, jos joku toinen odottaja meneekin edellä tulevaan bussiin. Itse joutuisin kiertämään Leppävaarasta bussiin ja sieltä metroon metron jälkeen jonnekkin metron varteen. Tai menemään 2pysäkin väliä, että pääsee bussiin 15bussilla Tapiolaan ja 533 kestää se 45min Matinkylään. Metro asemien ulkopuolellakin tulee olemaan elämää.. Joten ei kaikkea liikennettä ole järkeä kierrättää Metron kautta ja osa ihmisista ei edes käy Helsingissä vaan käyttää seutulinjoja, koska sisäisiä ei mene sinne mihin tarve. Itselläni ois vielä vaikeempi päästä Niittykumpuun töihin, koska jos 109 lopetetaan. Helposti pääsen myös yhdellä bussilla Mankkaalle ja siit vaihto, mutta jos yleisesti miettii ei siihenkään pääseminen hyödytä mitään jos sisäisten vuoroväliä muutetaan ja 110 yms lähtee lätkimään eli Tapiolaan menevät bussit vähenee. Suurin osa Mankkaan busseistakin menee aamulla kerran tunnissa jos sitäkään. Mietin, että Jorvi - Matinkylä ei ole myöskään mahdoton, mutta kerran se 31 lopetetaan se siitä jos ei kotipysäkiltä ehdi siihen 533 joka köröttelee hitaasti..

   Poista
 5. Linja 164 vaikuttaa oikein hyvältä. Siinä määrin hyvältä, että sen voisi perustaa jo vaikka huomenna (Saunalahdenkadun kautta), helpottamaan 165:n kapasiteettiongelmia ja tarjoamaan yhteyden Saunalahdesta teollisuusalueelle.

  Suoran yhteyden poistuminen Saunalahdesta omaan aluekeskukseen Espoonlahteen huolettaa kyllä hieman. Vaihto Kivenlahdessa ei toki ole mahdoton, mutta ei kyllä kovin näppäräkään; kävelyä tulisi molemmissa suunnissa. Mitäpä, jos linjan 65 säilyttäisi, mutta hieman uudenlaisella reitillä? Ei tehdäkään "koukkausta" Vantinmäkeen, vaan sijoitetaan päätepysäkki sinne. Sieltä sopivaa reittiä Kauklahden asemalle, ehkä Espoonkartanon lenkki, ja nykyistä linjan 65K reittiä Espoonlahden keskukseen. Tarvittaessa linjaa voisi jatkaa vielä jonnekin etelämmäs tarjoamaan sieltäkin suora yhteys Espoonlahteen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Saunalahdesta on suunnitteilla yhteys Espoonlahteen. Yhteys ei välttämättä kuitenkaan palvele Espoonlahden ja Kauklahden välillä, jolle on ehdotettu tässä luonnoksessa vain linjaa M165

   Poista
 6. Tuossa suunnitelmassa Vanttila on kyllä jäämässä liikenteellisesti mottiin - julkisilla ei pääse kätevästi sen paremmin Kauklahden kuin Espoonlahden/Matinkylän suuntaan. Bussien kääntyminen liikenneympyrässä on ongelmallista, mutta niin on myös yli kilometrin matka lähimmälle pysäkille ja bussin "maisemareitti", jolla pääsee tutustumaan naapurilähiöihin.

  VastaaPoista
 7. Vanttilan/Kauklahden alueen ja Espoonlahden alueen väliillä kuljetaan myös esim. koulumatkoja, mikä olisi hyvä huomioida linjoja suunniteltaessa. Tätä väliä liikennöivän linjan tulisi ehdottomasti kulkea Espoonlahdenkadun kautta. Pelkkä Espoonlahden ohitus Kivanlahdentietä pitkin ei riitä.

  VastaaPoista
 8. Yleisenä kommenttina on todettava, että valitettavasti näistä luonnoksista saa nyt sellaisen kuvan että metron takia vapautuvat "bussiresurssit" eivät sittenkään näytä siirtyvän muualle täydentämään Espoon heikkoa sisäistä liikennettä.

  Käytännössä vanhat linjat nyt vain katkaistaan Matinkylään tai muualle metron varteen ja se siitä. Mahdollisimman harvalla linjalla yritetään kattaa kaikki mahdolliset syheröt ja alueet. Näistä linjoista tulee entistä pahempia "Espoo tutuksi" kiertoajelureittejä, joissa saa nautiskella oikein koko rahalla. Sitten taas mietitään samaa vanhaa ongelmaa miksei julkista liikennettä haluta käyttää.

  Nykyiseen tilastojen valossa esiin tulevaan "heikkoon kysyntään" ei kannattaisi kovin paljoa nojata. Nykytarjonta kun on niin heikkoa ja olematonta, ettei se edes ole useille minkäänlainen harkinnan arvoinen vaihtoehto.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Täsmälleen sama tehtiin Länsi-Vantaan linjastosuunnitelmasta. Bussilinjoja suunnitellaan "yksinkertaistettavaksi", eli eri linjoja vähennetään ja sama linja laitetaan kiertämään kolmen asuinalueen läpi. Jokaisen luulisi tajuavan mitä tämä tarkoittaa matka-ajalle siellä linjan loppupäässä. Sillä linjalla ei tee siellä loppupäässä yhtään mitään vaan se on täysin hyödytön. Jotenkin se on täysin käsittämätöntä, miksi sitä ei ymmärretä, että tämä on yksi suurimpia julkisen käytön esteitä. Sen linjan pitää olla ennen kaikkea nopea, että sitä voi käyttää töissäkäyntiin. Muuten se on hyödytön.

   Tässä varmaan käy samalla tavalla, monelle tulee pakollisena auton tai toisen sellaisen hankkiminen perheeseen, jos näitä kiertelylinjoja tehdään.

   Poista
 9. Eniten pistää silmään linjan M31 käyttö. Linja kuitenkin kulkee suuren osan matkastaan samoilla paikoilla kuin linjat M154 ja M156, onko tälle tarvetta?
  Ehdottaisinkin että linja M31 menisi metrokeskuksesta joko suoraan Suomenlahdentielle tai Matinkadun ja Matinkylän rannan kautta Friisilän läpi Puolarmetsän sairaalan kohdalle, josta se voisi jatkaa edellä esitettyä reittiä

  VastaaPoista
 10. Linja 5 on aivan turha linja , kun se korvataa kuitekin runkolinja 560:lla , miksei linjaa560 voisi Jatkaa Myyrmäestä jo alkuvaiheessa tai metroliikenteen alkaessa matinkylässä. , Leppävaaran , suurpellon olarin ja matinkylän vliset yhteydet olisivat paljon nopeammat ja olisi nopea liityntä yhteyskin , kun ei pysähdy joka pysäkillä ja tuo myös nopeat hyödyt Helsingin matkaaville metron vaihdon kanssa.

  VastaaPoista
 11. Espoon keskuksen eteläpuolisten asuinalueiden liityntäliikenteen
  Linjojen eteläosuudelle on luonnosteltujen muutamia vaihtoehtoisia reittejä , voisi kokeilla kaikilla Matinkylän metroaseman liityntälinjoilla, näin luotaisii nopeita yhteyksiä matinkylän metroasemalle , eikä katu osuudet Matinkylässä eivät ruuhkautuisi.

  VastaaPoista
 12. Kattilalaakso jää aika pahasti reittien ulkopuolelle. Nykyinen yksityisautoilun määrä tuskin tulee tällä linjasuunnitelmalla vähenemään... M164 sentään palvelisi Kiviruukin kautta tullessaan ihan eteläisimpää Kattilalaaksoa kohtuullisen hyvin, ja on tuollaisenaan kyllä ihan toimiva ratkaisu. Suuremmat väestömäärät jäävät kuitenkin linjoista sen verran kauas, että suunnitelmat eivät varmaan siirrä juuri ketään oman ratin takaa julkisten kyytiin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kattilalaakson motti on tässä kyllä aika totaalinen, tuolta keskivaiheilta on yli 10min kävely lähimmälle pysäkille eli bussi ei ole enää realistinen vaihtoehto. En ihan sisäistä miksi Nöykkiönkadun tiheys pitäisi olla niin suuri, M160 voisi hyvin joka toisen vuoron osalta kiertää Kattilalaakson kautta ja samalla helpottaa ruuhka-aikoina Kivenlahdentieltä tulevaa käyttäjäpainetta. Tämä ei olisi edes palvelun huononnus suhteessa nykyisen Latokasken palvelutarjontaan.

   Poista
  2. Olen samaa mieltä. Ei linja 160k ole tarpeeton ollut. Nyt Kattilalaakson pohjoisosista olisi vain linja 158 Matinkylään, johon matka kestäisi varmaan saman 25min, kun tällä hetkellä 160k:lla Kamppiin. Eli tunti tulisi matka-ajaksi Kamppiin....

   Poista
 13. Hyljelahdesta kulkee tällä hetkellä vain linja 46. Onko mahdollista saada sieltä suora yhteys Matinkylään? Jos vain kuvien esittämät linjat toteutuvat, on alueelta otettava kaksi bussia ja metro Kamppiin päästäkseen. Omalla autolla matka sujuu alle 30 minuutissa myös ruuhka-aikaan,

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juuri näin. Tällä mallilla matka-aika esim. Ruoholahteen (Kamppiin) tulee kasvamaan.

   Poista
  2. Sama kysymys, miten Hyljelahdesta Matinkylään kohtuuajassa? Minne on kadonnut aiemmassa liityntäreittisuunnitelmassa ollut liityntälinja M1 joka tuli Soukan suunnasta ja kulki Kaitamäen läpi Hyljelahdentielle?!? Jokin tämän uuden suunnitelman linjoista M143/M145/M147 pitää ohjata Hyljelahdentielle ja kulkemaan 10min vuorovälillä! Ei paljon lämmitä vaikka metro kulkisi Matinkylästä vaikka miten tiheällä vuorovälillä jos ensin pitää varata hyvinkin 20min keskimäärin kävelyyn+bussin odotteluun että pääsisi edes Matinkylään asti. Oma auto voittaa mennen tullen Hykjelahti-Matinkylä välillä ja samantien sitä ajelee perille asti muualle Espooseen/Helsinkiin/Vantaalle.

   Poista
  3. Ehdotus: Muutetaan M143 linja rengaslinjaksi jota liikennoidään molempiin suuntiin ("M143A" ja M143B" tms). Reitti olisi nyt esitetty M143:n reitti täydennettynä renkaaksi niin, että Soukanniementien päätepysäkin sijaan reitti jatkuisi Suvisaarentie-Riilahdentie-Sammentie-Kaitamäki-Ankeriaankuja-Hyljelahdentie-Hylkeenpyytäjäntie-Suomenlahdentie -reitillä takaisin Matinkylään. Vuoroväliksi 10min ja moni olisi tyytyväinen.

   Poista
 14. Järjetön idea. Nykyisellään Kivenlahdesta Mainingin pysäkiltä pääsee Kamppiin asti parhaimmillaan kahdessakymmenessä minuutissa. Ja nyt pitäisi väkipakolla vaihtaa metroon ja hidastaa näin matkantekoa turhalla odottamisella? Linjojen vaihtelu ei ikinä tee matkustamisesta nopeampaa tai sulavampaa matkustajan kannalta, vaan päinvastoin hankaloittaa. Jättäkää nyt edes joku linja Kivenlahdesta suoraan keskustaan. Liittymäliikenteessä ei ole mitään järkeä, sama idea ei toiminut Vantaallakaan kun sitä yritettiin ajaa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Samaa mieltä. Länsiväylän bussikaista vetää hyvin ja siirtyminen liityntäbussi+metro malliin vain hidastaa matkustamista Helsingin keskustaan.

   Poista
  2. Kannatan myöskin. Suorat bussiyhteydet tarvitaan Kamppiin. Länsiväylän varrelta ei ole mitään järkeä lähteä ajelemaan jollain bussilla jonnekin metroasemalle kun moottoritie vie suoraan esim. Espoonlahden liittymästä Ruoholahteen alle 15 minuutin. Metro on ehkä kätevä joillekin mutta ei kaikille. Suorat bussivaihtoehdot jotka ajavat keskustaan asti tarvitaan. Sittenhän sen näkee ihan suoraan että kuinka moni haluaa vaihtaa Matinkylässä metroon päästäkseen "nopeammin" perille ja kuinka moni jää bussiin mennäkseen esim. Westendinasemalle, Ruoholahteen tai Kamppiin.

   Poista
  3. Sehän nyt oli jo alunperin selvä että Etelä-Espoossa matka-ajat tulevat pitenemään metron myötä vaihtoineeen päivineen ja Otaniemi-kiertoineen. Mutta päätös on tehty eikä suoria bussilinjoja säilytetä.

   Poista
 15. Mistä löytyvät Suurtapiolan reittihahmotelmat)?

  VastaaPoista
 16. Olisipa kiva, että täällä Turunväylän tuntumassakin voitaisiin hyötyä metrosta ja sen liityntälinjoista. Esim matka Karhusuolta /Miilukorvesta Kamppiin kestää helposti yli tunnin. Jos saataisiin liityntälinja metrolle vaikka Jorviin saakka, uskon että se nopeuttaisi monen liikkumista. Eli liintyntälinja Länsiväylä-Finnoontie-Espoonväylä-Nupurintie.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Entäpä liityntälinja Länsiväylä - Kehä II - Turuntie - Jorvi?

   Poista
 17. Uskon, että kysyntää olisi aamuisin ainakin parille vuorolle, jotka lähtisivät Saunalahdesta (ennustettava aikataulu myös huonoilla keleillä, sillä linja M165 on tosiaan "kiertelevä") ja siirtyisivät suoraan Teboilin liikenneympyrästä länsiväylälle!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Siskokin asuu Saunalahdessa ja alkaa käyttämään autoa kunnes saa asunnon muualta ei mitään järkeä mennä Saunalahti - Matinkylä - Niittykumpu ja pari pysäkkiä oottaa bussia koska siitä urheiluhallinkyljestä on ihan pepusta kävellä töihin sinne missän Niittykummussa yritykset on. siis siinä kohtaa missä metroa kaivellaan siinä ei ole yhtään mitään ja kävely matkat esim ostarille ja muualle sellaiset ettei niitä talvella viitsi metrolta lähteä tekemään. Jos metron odottelu lisää matka aikaa ja se, että köröttelee 10km esin johonkin metrolle kyllä se oma auto kiehtoo enemmän.

   Poista
 18. Ehdottomasti vähintäänkin linjoille M145/M150/M164/M165 yhteinen pysäkki Väylänsuu/Soukanmyötäle, ettei tarvitse aina arvata mikä linja nyt sattuu seuraavaksi vaivautua saapumaan ja katsella aina kun bussi ajaa pysähtymättä 3 metrin päästä ohi "kun ei se ole tämän linjan pysäkki". Pitää toteuttaa jo saman tien metrosta riippumatta sillä tilanne on ollut yhtä syvältä jo vuosikausia!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Täysin samaa mieltä tämän kommentin kanssa!

   Poista
 19. M147 reitti ei näytä hyvältä, mikä on kuviteltu matka-aika Laurinlahden perukoilta metrolle ruuhka-aikaan? Toisaalta ehkä on parempikin etteivät bussit syötä matkustajia asemalle kovin tiheästi etteivät pikkuruiset metrovaunut täyty yli äyräidensä.

  Muutto pois Espoosta on vakavassa harkinnassa

  VastaaPoista
 20. Hieno juttu, että HSL on avannut linjasuunnittelua avoimesti ja antaa mahdollisuuden osallistua suunnitteluun (tai ainakin kommentoida niitä..). Saunalahden kannalta on surullista huomata, että edelleen bussireittejä ei suunnitella miettien matkustajien matka-aikaa Helsinkiin matkatessa.

  Linja 165 on nopein julkinen yhteys Saunalahdesta Helsinkiin tänä päivänä, mutta aamuisin matka-aika on ruuhka-aikaan tavattoman hidas johtuen pulonkaulasta Kivenlahdentiellä ennen Soukanväylää. Ei ole tavatonta, että väli Saunalahti-Soukanväylän ramppi (Länsiväylä) kestää yli 20 minuuttia. Uusi linja näyttää kulkevan aivan samaa reittiä, joten jatkossakin riittää bussilla ruuhkassa köröttelyä.

  Omapohjaisen kokemukseni mukaan valtaosa matkustajista tulee kyytiin viimeistään Saunalahden viimeisellä pysäkillä, mutta siitä huolimatta reitti kulkee toivottoman ruuhkaisen tien kautta, vaikka Länsiväylälle siirtyminen heti Saunalahden jälkeen puolittaisi matka-ajan Matinkylään. Tämä joka-aamuinen Kivenlahdentien ruuhkassa istuminen sai minut siirtymään yksityisautoiluun työmatkaliikenteessä ja ei taida metrokaan tuoda tähän muutosta. Omalta kannaltani ei ole ollenkaan merkityksetöntä, kestääkö työmatka Helsingin keskustaan 45-50 minuuttia vai 25-30 minuuttia.

  VastaaPoista
 21. M165:n muutokset tekevät kyllä bussi+metro -yhdistelmän toivottoman hitaaksi Kauklahdesta lähtien kulkeville matkustajille. Olisiko mahdollista saada ruuhka-aikoihin M165K-pikavuoro joka kulkisi Kauklahdesta suoraan Kauklahdenväylää Saunalahden ympyrään asti ja siitä eteenpäin M164 reittiä Matinkylään?

  Mikä on tavoiteaika M165:llä Kauklahti-Matinkylä vs. nykyinen 165 Kauklahti-Matinkylä? Entä mikä on metron suunniteltu kulkuaika Matinkylä-Ruoholahti?

  VastaaPoista
 22. Onko tässä tarkoituksena hoitaa tehokkaat syötöt asutusalueilta metrolle vai alkaako tämä kuuluisa tehokkuusajattelu vasta metrolta?

  Ei ole mitään järkeä koko touhussa. Kaksivaunuisista metroista en edes viitsi aloittaa(...), mutta nämä esitellyt metrobussit saisivat monella linjalla olla paljon tehokkaampia. Yhdellä linjalla ei tarvitse hoitaa koko aluetta, vaan sitä voisi jakaa useammalle linjalle. Näin matka-ajat pysyisivät inhimillisinä myös niille kauimmaisillekin asukkaille.
  Esimerkkinä vaikka linja160 mikä voisi ajaa suoraan Länsiväylän kautta sen sijaan että kiertäisi vielä hitaan Martinsillantien ja Kuitinmäen. Tai linja158 ei tarvitsisi enää kiertää Eestinlaakson kautta vaan sekin voisi suoraan ajaa Nöykkiönkadulta Länsiväylälle. Eestinlaaksoon sitten oma uusi linja jne.

  Näitä suunnitelmia katsoessa ja suhteutettaessa omiin tarpeisiin tulee hieman huijattu olo. Ei metron tulo nopeuta tippaakaan yhteyttä Hgin keskustaan, päinvastoin hidastaa ja hankaloittaa kun kaavoitellun, entistä hitaamman (miten tämä edes voi olla mahdollista!?), bussiyhteyden lisäksi pitää vielä vaihtaa kulkuvälinettä.

  Toivoisin, että te suunnittelijat tulisitte itse kokemaan nämä kaikki nykyiset linjat ja olemassa olevat suunnitelmat ihan paikanpäälle. Mieluiten tietysti vielä aamun tai iltapäivän ruuhkassa.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Se nyt on ollut alunperin selvä että matka-ajat Etelä-Espoosta pitenevät, kierto Otaniemen kautta sekä vaihto jo sen tekevät. Sen pystyi jo Metron päätös vaiheessa näkemään; Länsiväylän bussi kaistaa ei mikään voi nopeudessa voittaa.

   Poista
 23. Eihän tässä ol emitään järkeä. Lopettakaa joo bussilinjat sieltä mihin metro tulee mutta ei muualta. Liityntäbussit vain hidastavat joka reittiä.

  Mikä on kokonaismatka-aika esim. Soukasta Kamppiin nyt vs. liityntämetrolla?

  Mikä on kokonaismatka-aika esim. Kivenlahdesta Kamppiin nyt vs. liityntämetrolla?

  Aivan. Liityntäbussin kanssa se on pidempi. Ei mitään järkeä lopettaa suoria bussiyhteyksiä Helsinkiin. Vasta sitten, kun metro alkaa liikennöidä Kivenlahdesta/Saunalahdesta, niin on järkeä lopettaa bussiyhteydet Helsingin keskustaan..

  VastaaPoista
 24. Kysymykseni liittyy Haukilahden alueen kulkuyhteyksiin. Kävelymatka Matinkylään, Niittykumpuun tai Tapiolaan on valtaosalle Haukilahtelaisia turhan pitkä eli yli 1.5 km. Minkälaisia suunnitelmia on alueen liikenneyhteyksiin? Nykyisillään omalla autolla hurauttaa Ruoholahteen alle 15 min vaikka olisi vähän ruuhkaakin.

  VastaaPoista
 25. Haluan kuulla perustelun sille miksi suorat bussilinjat Espoosta Kamppiin lakkautetaan kokonaan Länsimetroon vedoten, jos kerta metroradan varrella kulkee suoria bussilinjoja Itä-Helsingistä keskustaan?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Itä-Helsingistä ei mene busseja keskustaan melkein yhtään.

   Syy bussilinjojen lakkauttamiseen Etelä-Espoosta on varmaan tavoitellut kustannussäästöt, eli vaikka osa siirtyykin henkilöauton käyttöön lakkautusten myötä, on Hösseli laskenut että silti säästetään rahaa.

   Suorien bussilinjojen lakkautushan nimittäin tulee vähentämään joukkoliikenteen käyttöä, sillä

   1) linjat kiertelee liikaa
   2) pitää vaihtaa
   3) vuoroväli on kuitenkin sama
   4) metro ei ole nopeampi kuin moottoritietä kaahaava bussi
   5) merimaisemien sijaan pitää tuijottaa tunnelin seinää.

   Jos linjat haluttaisiin säilyttää, tämä vaatisi melkeinpä poliittisen päätöksen, koska tällöin Espoon kaupungin olisi maksettava lisääntyneet kulut. Poliittinen päätös voi kuitenkin olla mahdollinen, jos riittävän moni ottaa yhteyttä kaupunginvaltuustoon et cetera.

   Poista
 26. Kannatan linjojen M154 ja M156 reiteissä vaihtoehtoa 2:
  "2. Matinkylän suuntaan mentäessä ajetaan Finnoontieltä Länsiväylän kautta Matinkylän terminaaliin ja Matinkylästä lähdettäessä ajettaisiin Suomenlahdentien, Hyljeluodontien ja Rusthollarinkadun kautta Finnoontielle"

  Perustelu: Menomatkan Matinkylän terminaaliin täytyy sujua nopeasti (työmatka- ym. liikenne Helsinkiin). Ei ylimääräisiä kiertoja tähän. Sen sijaan paluumatka toista kautta voisi olla ihan järkevä, jotta vältyttäisiin ruuhkilta (töistä kotiin - liikenne iltapäivisin alueella on varmasti hurja). Eikä tuo reitti mitenkään sekavaksi menisi, vaikka paluu olisi hieman eri reittiä kuin meno. Tai sitten paluu länsiväylää pitkin, mutta ei mitään muita kiertoja näille reiteille kiitos.

  Ehdotan myös tiheämpää vuoroväliä M154 ja M156 -linjoille! Arkena 10 min. väli ehdottomasti ruuhka-aikana, mutta muina aikoina päivällä ja illallakin saisi olla max 20 min. väli, eikä 30 min. Nämä 154 ja 156 -linjat ovat jo nyt ruuhkaisia, lähes aina ihan täynnä ja varsinkin aamuisin joutuu joskus jopa seisomaan koko Finnoontien matkan. Hiljaiseen aikaan (mikä sitten onkin?, yöaika) voi väli olla 30 min. Mikäli esim. viikonloppuisin vuoroväli on 30 min., se on yksinkertaisesti liian pitkä aika, ja silloin todenäköisemmin vaihtoehdoksi tulee oman auton käyttö, koska sillä pääsee samassa ajassa jo Helsingin keskustaan asti.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Täsmälleen samat ajatukset. Liittymäreittien lähtökohtana tulee ehdottomasti olla, että kokonaismatka-ajat pidentyisivät niin vähän kuin suinkin mahdollista. Länsimetroon siirryttäessä kaikkien muiden kuin metroasemien vieressä asuvien Espoolaisten työmatkat Helsingin keskustaan muutenkin pitenevät ajallisesti. En näe vaihtoehtoa nro 2 sekavana, reitti tekee ihan normaalin silmukan, Matinkylän terminaali ei vain satu silmukan käännepisteeseen. Helppo hahmottaa viimeistään 1. käyttökerran jälkeen.

   Poista
 27. Suurpellon liityntäliikenteen tulisi seurata nykyisen linjan 107 reittiä, jotta myös Lystimäen pohjoispäässä asuvat ja Lukupuron/Kluuvin asukkaat saavat sujuvan liityntä liikenteen Metrolle Urheilupuiston pysäkille.

  VastaaPoista
 28. Ei kuulosta yhtään houkuttelevalta. Asun Soukassa ja keskustaan pääsee bussilla tosi kätevästi. Miksi vaihtaisin Matinkylässä metroon ja hidastaisin matkantekoa? Ei, aion kyllä asioida keskustassa vuonna 2016 ainoastaan omalla autolla. Joku järki käteen

  VastaaPoista
 29. Eihän näiden metron liityntälinjonen myötä olla heikentämässä muuta, jo nykyisellään riittämätöntä Espoon sisäisen liikenteen linjatarjontaa? Suurpellon-Henttaan alueen asukkaita palveleva linja 16A/B on etenkin koululaisille ja työmatkalaisille korvaamaton. Lisäksi suunnitelmissa ei ole kuvattu ollenkaan liityntäliikennettä Henttaan perukoilta metrolle nyk. linjan 121K yhteys Henttaa-Kamppi korvaajaksi, säilyykö siis tuo linja vai eikö Henttaalta enää pääse Helsinkiin kuin omalla autolla? Ja ehdottomasti saatava liityntäliikennettä Suurpellosta Tapiolan suuntaan - ja Tapiolaan asti, ei pelkästään Urheilupuistolle. Älytöntä kuvitella, että metron tulo nopeuttaisi matkan tekoa Helsingin suuntaan, jos ensin liityntäliikenne ohjataan väärään suuntaan ja vielä kierrätetään useamman kaupunginosan läpi. Jos julkisen liikenteen palvelutarjontaa heikennetään, häviää Suurpellosta suuri osa asukkaistakin, sillä alueella oman auton omistaminen on puuttuvien parkkipaikkojen takia jo suoranainen vitsi!

  VastaaPoista
 30. Kannatan vaihtoehtoa 1: M154 ja M156 vaihtoehto 1 on ehdottomasti paras ratkaisu. Linjat palvelevat Espoon keskuksesta ja Finnoontien varrelta tulevia matkustajia, jotka tekevät työmatkansa Helsinkiin. Metrolle siirtymisen tulee olla nopeampaa tai yhtä nopeata kuin metron valmistumisen jälkeen. Vaikka seuraava pysäkki on liikenneympyrän tienoilla, lyhenee matka-aika Helsinkiin Espoon keskuksesta ja Espoon keskuksesta Helsinkiin. Se on ollut metron tavoite, nopeuttaa ja sujuvoittaa joukkoliikennettä. Jos tehdään ylimääräisiä koukkauksia Hyljelahden kautta, matka-aika tulee pidentymään merkittävästi. Iltaruuhka on ongelmista pienin, kun hyöty saadaan pääosin voitetulla matka-ajalla. Ruuhkaan voidaan joka tapauksessa vaikuttaa jälkikäteen liikennevaloetuuksilla tai omilla kaistoilla. Hyljelahtea varten on olemassa jo oma linjansa, ja nykyiset 154 ja 156 ovat melkein aina täynnä.

  VastaaPoista
 31. Ei näytä kovin hyvältä Kauklahden ja Espoonkartanon asukkaille. Nykyinenkin 165 on alkumatkan maisemareitteineen todella hidas, ja vaihto metroon lisäisi matka-aikaa entisestään.

  Kysyisinkin samaa kuin moni muukin: miksi ihmeessä suorat bussilinjat Kamppiin pitää lopettaa metron myötä? Mielestäni sitä ei missään tapauksessa pitäisi tehdä ainakaan ennen kuin metro yltää vähintään Kivenlahteen asti. Yleensä suurin este joukkoliikenteen käyttämiselle on kohtuuton matka-aika. Itse en ole vielä autoa hankkinut, mutta jos työmatka julkisilla pitenee nykyisestä jo 40 minuutista vielä lisää, täytyy sitä alkaa harkitsemaan vakavasti.

  VastaaPoista
 32. Metro tuo joka tapauksessa lisää matka-aikaa pakollisen vaihdon vuoksi. Soukan 147:n reitin siirtäminen moottoritieltä pikkuteille lisää vielä entuudestaan eroa nykyisin toimivalle joukkoliikenteelle.

  Kauklahdesta ja Vanttilasta yhteydet Etelä-Espooseen ja Länsi-Helsinkiin ovat nyt jo heikkoja. Ehdotettu Vanttilan ohittaminen kokonaan on merkittävä muutos lasten ja työssäkävijoiden arkeen ja vähentää entuudestaan joukkoliikenteen palvelutasoa. Espoon kaupungin pitäisi HSL:n kannustamana sen sijaan tehdä kaikkensa, jotta jo vuosia tietyömaata muistuttava Vantinmäentie saataisiin nopeasti valmiiksi ja läpiajettavaksi myös bussikalustolla.

  Kauklahdesta pitäisi olla ainakin ruuhka-aikaan nopeampi yhteys Vanttilan ja Kauklahden väylän kautta Matinkylään ilman pakollista maaseutukierrosta, vaikka toki tuon lisäksi tarvitaan toimiva yhteys Saunalahteen ja Espoonlahteen (ehdotetun M165 tavoin).

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Aivan! Lisäksi koulumäen pysäkiltä ei enää pääse 147:lla. Sen läheisyydessä on kaksi koulua ja ainakin yksi päiväkoti. Pitäkää linjanveto samana kuin nyt!. Nytkin matka-aika onnettoman metron kautta Helsinkiin pitenee reilusti, jos vielä pitää ajaa Kaitaantietä menee kohtaa tunti 15 min sijasta. Parannusko?

   Poista
 33. Entä muut sisäiset bussilinjat kuten 42 ja 46. Espoon poikittaisliikenne ontuu jo nyt älkää vain keskittykö kamppiin meneviin linjohiin. Huomatkaa myös, että Matikylässä metroasemalle pitää päästä Tiistilästä ja Nuottaniemestäkin.Ja Haukilahdesta.
  Entä ilta/yöaika - eikö todella ole yhtään bussia enää Kampista Matinkylään/Kivenlahteen? Metron on kuljettava sitten vastaavasti kuin bussit liikkuu nyt.
  Kamppiin päästään jo nyt, tärkeimpänä tässä on - älkää jättäkö huomioimatta poikittaisliikennettä! Kaikki tiet eivät vie Kamppiin eikä ihmisten polutkaan.

  VastaaPoista
 34. Toivoisin myös, että laskette jokaisessa muutoksessa sen, että matka-aika ei saa pidentyä! Eli laskekaa kävely metroon ja metron odottelu mukaan!
  Muistakaa myös, että Espoosta mennään bussilla myös suoraan Pasilaan ja 550 reitti on monelle tosi tärkeä.

  VastaaPoista
 35. Toivon, että otatte reittien suunnittelussa huomioon sen, että metron on tarkoitus lyhentää matka-aikaa, ei pidentää.

  Kuten muutama tutkimuskin on osoittanut, matkustajat arvostavat korkeimmalle vaihdotonta yhteyttä. Hitaampikin yhteys valitaan nopeamman ohi, jos sillä välttää vaihdon. Vaihtojen lukumäärä on merkityksellinen paitsi vaihtoihin liittyvän odottamisen ja odotusolosuhteiden (huom. Suomen talvi) vuoksi myös siksi, että ihmisillä on useimmiten mukanaan enemmän tavaraa kuin pelkkä avaimetlompakkokännykkä. Ostoskassin, jumppakassin ja käsilaukun kanssa alkaa olla jo vaikea liikkua, kulkuvälineen vaihto on silloin entistäkin työläämpää. Hyväjalkaisten kassienkanniskelijoiden lisäksi mielessä kannattaa pitää sekä pysyvästi että tilapäisesti huonojalkaiset (vanhukset, vammaiset, loukkaantuneet, toipilaat), joille vaihto voi olla jo fyysisesti kivuliastakin.

  Jotta vaihdolliseksi muuttuva yhteys aidosti koetaan paremmaksi kuin vaihdoton, pitää sen olla merkittävästi nopeampi. Tämä tarkoittaa noin 20 %:n lyhennystä matka-aikoihin. Liityntälinjojen tulee siten olla huomattavan lyhyitä eikä pyrkiä hoitamaan puoli Espoota yhdellä, kaikki kylät kiertävällä linjalla.

  Itselleni läheisin linjasto on M154/M156. Mainitsette pohdinnassanne yhteyden Sunasta Samarian terveysasemalle ja haluan tässä vain varmistaa, että muistatte Espoossa kulkevan myös junien. Espoon keskuksessa pysähtyy lähijunien lisäksi myös rantaradan kaukojunat. Liityntää pitäisi saada myös sinne. Haastava homma, kun näiden reittien rasitteena on muutoin niin mahtavan ihana Espoon keskuspuisto. Mitä linjoihin M154 ja M156 tulee oma ehdotukseni on, että linjat noudattaisivat paremman puutteessa nykyisiä reittejään ja Matinkylän päähän pyrittäisiin järjestämään sekä reitin että reitille asetettavien liikennejärjestelyjen avulla mahdollisimman nopea ja suora reitti. Matinkylän alueen liikenneyhteydet tulevat joka tapauksessa olemaan huomattavan hyvät, näiden pidempien liityntälinjojen ei tarvitse olla osaltaan sitä enää tukemassa.

  Pyytäisin myös huomioimaan ruuhka-aikojen ulkopuolisen liityntä- ja metroliikenteen. Meitä aamulla aikaisin lähteviä ei ehkä ole ruuhkaksi asti, muttei aamumatkaajat yksinäiseksikään itseään pääse tuntemaan. Ehdotettu 30 minuutin vuoroväli ruuhka-aikojen ulkopuolella on liityntälinjalle aivan liian harva. 20 minuuttia on ihan ehdoton maksimi, iltayö ja aamuyö ovat asia erikseen.

  Tuleeko metron tulon jälkeen Espoossa ylipäätään liikkumaan yöllä mikään julkinen liikenne? Vuorotyö ja epäsäännölliset työajat ovat lisääntymään päin, miten metro ja liityntälinjat palvelevat esim. HSL:n omia työntekijöitä?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Aivan samaa mieltä kommentin alun kanssa. Linjojen suunnittelijat eivät taida bussimatkustamisen arkea pahemmin tuntea. Samahan nähtiin jo silloin kun suunniteltiin, että matkakortti pitäisi leimata sekä matkan alussa että lopussa... Sen kerran kun bussia käytän, on mukana yleensä kaksi isoa kassia, joten yksikin vaihto saa hien pintaan.

   Poista
 36. Latokaskeen tarvitaan ruuhka-aikojen ulkopuolella tiheämpää vuoroväliä kuin 30 minuuttia! Metron piti tehdä matkanteko joustavammaksi, ja nyt näyttää siltä, että liityntäliikenne tulee olemaan harvempaa kuin nykyiset 160:n bussiaikataulut.

  VastaaPoista
 37. Surkean kuvavaa tässä suunnitelmasssa on se, että höpistään kyllä erilaisista vuoroväleistä, mutta matka-ajasta ei puhuta mitään.

  Mikä tätä pääkaupunkiseudun liikennesuunnittelua oikein vaivaa? Töissä julkisilla käydessä aivan kaikkein tärkeintä on se lyhyt matka-aika. Se on ihan yksi ja sama onko se vuoroväli vaikka 10 minuuttia, jos se liityntäbussi kiertää maisemaireittiä ja matka-aika on järjetön ja sitä myötä koko linja täysin käyttökelvoton. Silloin valitaan oma auto jatkossakin.

  VastaaPoista
 38. Olarista päivää17. lokakuuta 2013 klo 1.32

  Minusta Espoonlahdessa voisi toistaiseksi olla kaksi kampin tai ruoholahden bussia esim. 143: Suvisaaristo-Soukka-Kamppi ja 147: Kivenlahti-Espoonlahti-Kamppi. 195 ja 194 pitää jättää. Lisäksi JOKAISELTA alueelta pitäisi olla oma nopea yhteys metroasemalle joten saataisiin edes hieman nopeutettua matkantekoa. Esim 158 linjan alueella asuvat tulevat arvailujeni mukaan vaihtamaan autoon koska 158 kiertää ja kaartaa ja voisi tehdä esim. 157: Tillinmäki-Kattilalaakso-Matinkylä ja 158: Nöykkiö-Eestinlaakso-Matinkylä. Bussiaikataulujen pitää olla metron kanssa samanlaisia, että metro tulisi n. 5min myöhemmin kun bussi on saapunut. Suurpellosta ja Olarista, joissa tulee asumaan yhteensä yli 23 000 asukasta ei riitä yksi tai kaksi liityntälinjaa eli voisi tehdä esim. 8 Suurpelto-Kuitinmäki-Matinkylä ja 9N Suurpelto-Kuitinmäki-Matinkylä-Friisilänaukio.

  VastaaPoista
 39. Latokaskesta käydään paljon bussilla Helsingissä töissä, joten tämä ehotus pidentäisi todella merkittävästi nykyistä sujuvaa kulkemista ja ainakin meikäläinen joutuisi siirtymään auton käyttöön. Matinkylään pitäisi olla nopea suoraan länsiväylää kulkeva reitti, tuo 160 kiertoreitti tekisi bussi + metro -kulkemisen todella hitaaksi ja hankalaksi. Näin merkittävä huononnus kulkuyhteyteen ei ole järkevää, porukka varmasi äänestää auton puolesta, jos näin menetellään.

  VastaaPoista
 40. Jokavuotinen puheenaihe politiikassa on miten saada ihmiset hylkäämään päivittäisessä työmatkaliikenteessään henkilöauto ja siirtyvän käyttämään julkista liikennettä. Toistaiseksi lääkkeeksi on tarjottu yksityisautoilun vaikeuttamista ja kustannusten kasvattamista, joiden toivotaan aikaansaavan suhteessa houkuttelevamman joukkoliikenteen. Olisi mielestäni paikallaan kuitenkin pikkuhiljaa alkaa kiinnittämään huomiota myös joukkoliikenteen houkuttelevuuteen sellaisenaan.

  Itse kuljen Saunalahdesta aamuisin Helsingin keskustaan töihin. Vaihtoehtoina on bussi (linja 165 nopein), jolla kokonaismatka-aika on aamuruuhkassa noin 40-50 minuuttia (riippuen seisooko bussi kivenlahdentiellä S-marketin ja Hesen välillä 5, 10 vai 20 minuuttia) ja oma auto, jolla kokonaismatka-aika on 25-30 minuuttia (autolla Länsiväylää, parkkiin Ruoholahteen ja metrolla keskustaan). Metron tultua on matka-aika omalla autolla sama, mutta bussilla (165, suunnitelmissa kulkee saman kivenlahdentien pullonkaulan kautta) kestää 15-25 min matinkylään, vaihto noin 5 min ja metroajelu rautatieasemalle 20 minuuttia (HSL suunnitelmien mukaan väli matinkylä-ruoholahti 16 min + 4 min ruoholahti-rautatieasema) eli yhteensä 15-25 minuuttia omaa autoa enemmän ja tässä laskennassa ei olla edes huomioitu bussin odottelua pysäkillä. Ja suurin osa tuosta matka-ajasta istutaan kivenlahdentien ruuhkassa. HSL voi vain veikkailla, siirtyykö allekirjoittanut tai moni muukaan yksityisautoilija julkisiin kun länsimetron nauha katkaistaan juhlallisesti, jos jatkossakin omalla autolla säästää puolesta tunnista lähes tuntiin! Ehdottomasti yksi linja tulisi siirtyä suoraan Saunalahden jälkeen kulkemaan Länsiväylää, sillä säästettäisiin ainakin 10 minuuttia keskimääräisestä aamun työmatkasta - tuolloin olisi julkiset jollain tavoin kilpailukykyisiä omaa autoa vastaan.

  Nyt kun poliitikot kaikessa viisaudessaan kaivavat metron meille espoolaisille, lähtee ajattelu näemmä siitä, että ihmisille ei ole matka-ajalla mitään merkitystä. Pääseehän nyt kaikki espoolaiset metron kyytiin jo ennen Helsinkiä, sen luulisi riittävän. Kerätään puolen Espoon metsäläiset muutamalla bussilinjalla matinkylään metroa ihmetteleen, kyllä niillä luulisi olevan hymy herkässä kun tällä tavoin tuodaan suuren maailman menoa Espooseen. 750 miljoonan matka-ajanpidennys mielestäni!

  VastaaPoista
 41. M5 ja M31 aivan liian pitkiä linjoja! Etelä-Matinkylälle/Nuottaniemelle oma lyhytlinja.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hyvä, kannatan. Tiiviisti asutulle Matinkylän ja myös Olarin alueelle saa nykyisellä tielinjastolla helposti yhteen tai kahteen suuntaan kiertävän lyhytlinjan, jonka palveluväli on lyhyempi kuin metron ajankohdan liikennöintiväli. Mobiililaitteilla ja niiden ohjelmistoilla voidaan jo nyt seurata hyvin bussien kulkua ja jatkossa varmasti vielä paremmin. Näin saadaan matka-ajat pysymään järkevinä.

   Poista
 42. Miksi kaikki liityntälinjat ohjataan Matinkylään, joka on jo nyt tukkoinen? Mikset esim. Olarin ja Suurpellon liityntälinjoja ohjata pääsääntöisesti Niittykumpuun, joka olisi oikeassa suunnassa Helsinkiin päin mennessä. Matka-ajat tulevat joka tapauksessa pitenemään reilusti. Nyt Olarista pääsee suoralla bussilla 20 minuutissa Helsingin keskustaan. Metron tulon jälkeen jo pelkkä metromatka kestää tuon verran ja siihen liityntä liikenne päälle. Jos liityntälinjaa joutuu odottelemaan iltaisin 15 minuuttia tai pahimmillaan 30 minuuttia on matka-aika jo tunnin. Ensimmäisen kerran elämässäni harkitsen oman auton ostamista ja sen käyttöön siirtymistä.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Olen kyllä aivan samaa mieltä. Muutettiin juuri Olariin Lystimäen päähän ja ollaan ihasteltu parhaimmillaan 15 minuutin bussimatkaa keskustaan. Henkilöautoiluun tämä uusi suunta pakottaa...

   Poista
 43. Latokasken ja Nöykkiön kohdalla (158 ja 160) näyttää todella huonolta. Aikatauluissa ei huomioida ollenkaan vuorotyötä tekeviä (30 minuutin vuoroväli). Lisäksi bussien reitti on aivan liian kiertelevä, matka-aika tulee pidentymään valtavasti.

  Miksi ei saada edes yhtä nopeaa linjaa Matinkylään?

  Miksi Nöykkiön ja Latokasken asukkaiden ainoaksi järkeväksi valinnaksi jätetään yksityisautoilu?  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Samaa mieltä, reitti 158 kiertää todella paljon, nykyisetä ajasta puolet menee kiertelyyn, ennen reitti oli paljon nopeampi kuin se käytti Nöykkiönpuron tietä eikä kiertänyt Pisan kautta, Pisasta on lyhyt matka Finnoontienvarteen. Kyllä bussi pystyy Nöykkiönpuroa liikennöimään.

   Poista
 44. Millä pääsee jatkossa Latokaskesta Haukilahteen jos 160 muutetaan 160M linjaksi? Vai säilyvätkö 160 ja 160K edelleen?

  VastaaPoista
 45. Mihin ovat hävinneet aiemmissa suunnitelmissa näkyneet Friisilää ja Toisaalta myös Friisinkalliontien vartta palvelevat linjat? Oikeastiko ne on poistettu suunnitelmista? Kävellenkö sieltä oletetaan metroasemalle kuljettavan? Myös näihin suuntiin tarvitaan riittävän tiheä syöttöliikenne. Meidän asukkaiden lisäksi Friisinkalliontien varren kouluissa käy paljon kauempana asuvia lapsia ja nuoria, joille yhteydet ovat tarpeen.

  VastaaPoista
 46. Tämän hetken suunnitelmissa ei ilmoituksen mukaan ole vielä kaikkia linjoja, joten haluan muistuttaa niiden tarpeellisuudesta. Asun Lillhemtissä Suurpellon länsipuolella, jonne nyt harvakseltaan kulkee - paria ruuhka-ajan 121K:ta lukuun ottamatta - ainoana linjana Matinkylään ja/tai Niittykumpuun vievä Espoon sisäinen linja 16. Edellisessä vuoden 2008 liityntälinjasuunnitelmassa kaavailtiin parannusta siten, että osa Suurpeltoa palvelevista linjoista lähtisi Lillhemtistä, nykyiseltä linja 16 päätepysäkiltä. Tämä olisi toivottavaa edelleen, sillä osalla Lillhemtin asukkaista on lähes 1 km kävelymatka jo nykyisellekin pysäkille. Kävely M5 -linjalle toisi reilun kilometrin lisää. Autoon mennään ellei bussi tule lähemmäs. Matinkylän ohella suora yhteys Niittykumpuun eli Helsingin suuntaan on myös Lillhemtin asukkaiden toivelistalla. -THi

  VastaaPoista
 47. Friisiläntien päähän rakennettiin juuri uusi kääntöpaikka busseille, joten uskoisi/toivoisi 122A:n syöttävän jatkossa Matinkylään.

  VastaaPoista
 48. M154 ja M156 käyttävät ovat pitkänmatkalaisia Tuomarilasta ja Espoon keskuksesta. Ei ole mitään järkeä, jos linjat kiertävät hyljelahden kautta. Nopeus on valttia työmatkassa, tuskin työmatkalaiset pysähtyvät Bauhaussissa tai Plantagenissa ostoksilla työmatkallaan. Muita palveluita alueella ei ole. Sen vuoksi on turhaa, että linjat kiertävät Hyljelahden kautta. Sitten kun Finnoon metroasema joskus valmistuu, asiaa voidaan arvioida toisella tavalla.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Juuri näin. Nopeus on valttia työmatkaliikenteessä. Muuten menetetään peli yksityisautoille.

   Poista
 49. Lukekaa tää vaik on aika pitkä :)17. lokakuuta 2013 klo 12.23

  Minusta kaikkialta pitää olla oma nopea yhteys metroasemalle ja bussiaikataulut tehtäisiin tiheiksi ja vaihto metroon sujuisi kuin rasvattu. Ehdotukseni
  1 Tillinmäki-Kiviruukki-Länsiväylä-Matinkylä
  2 Latokaski-Eestinlaakso-Matinkylä
  3 Nöykkiö-Matinkylä
  4 Hyljelahti-Nuottaniemi-Matinkylä
  5 Suurpelto-Olari-Niittykumpu
  6 Puolarmetsä-Kuitinmäki-Matinkylä
  7 Holmanmäki-Friisilä-Matinkylä
  8 Haukilahti-Niittykumpu
  9 Saunalahti-Länsiväylä-Matinkylä
  10 Kivenlahti-Espoonlahti-Matinkylä
  11 Suvisaaristo-Soukka-Matinkylä
  12 Espoon Keskus-Matinkylä
  13 Kauniainen-Matinkylä
  15 Kuurinniitty-Suvela-Matinkylä
  Seutu
  143 Suvisaaristo-Soukka-Kamppi
  145 Saunalahti-Kivenlahti-Espoonlahti-Kamppi
  194 Tapiola-Elielinaukio
  195 Latokaski-Elielinaukio
  500-sarjan linjat jätetään
  Minusta tämmöinen linjasto palvelisi hyvin kun metro ei ole niin hyvin palveleva. Seutulinjat Espoonlahteen olisivat vain tilapäisiä kun/jos metro jatketaan Kivenlahteen. Ei ole kannattavaa että lähes 50 000 asukkaan alueelta moni joutuu vaihtamaan autoon kun työmatka pitenisisi järjettömästi ja pitäisi jaksaa vaihtaa metroon. Esim.Soukassa asuva, jolla on työ Ruoholahdessa. Työmatka nyt parhaimmillaan 25minuuttia. Metron tultua kun Piispansiltaan menee 13 minuuttia kun bussi menee länsiväylää+ 16 minuuttia metrolla lisääntyy matka vain 4minuuttia. Metron pitäisi tulla noin 3-5min bussin saapumisen jälkeen jotta vaihto sujuu nopeasti eikä tarvitsisi odotella muutamaakaan minuuttia. Joukkoliikenteeltä halutaan helppoutta eikä sitä saisi hankaloittaa tai hidastaa. Muuten joukkoliikenteen vetovoima vähenee kun suorat nopeat tutut ja turvalliset linjat siirretään metroon vaihtamiseen.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Kuulostaa minusta hyvältä. Mutta edellyttää tietenkin, että myös liityntälinjojen vuorovälit ovat tiheät: minkäänlainen reititys ei pelasta tilannetta, jos vuorovälit ovat liian pitkiä. Arki-iltaisin vuorovälit eivät saisi olla yli 15 min eikä viikonloppunakaan yli 30 min.

   Poista
 50. Linjasta M165 tulee mieleen Vanttilan asukkaana, että kuka on vastuussa siitä, että tiestöä ei ole kyseisellä 10v vanhalla alueella suunniteltu siten bussiliikenne siellä onnistuisi. Mahdollinen reittimuutos siten, että M165 ajaisi Sierrakiven tien sijaan Vantinlaaksontietä/Vantinmäentietä olisi toki toivottava. Tällä hetkellä ennen länsimetron ja uusien linjojen valmistumista tilanne on aika surkea; Kaupunki sulki Vantinmäentien kokonaan autoliikenteeltä ja ilmeisesti talveksi myös kevyeltä liikenteeltä (koska talvikunnossapito ei ole mahdollista tiellä olevien jättikivien vuoksi). Syynä kerrotaan olevan käytännössä se, että tie on sorapintainen. Sulkeeko Espoo kaikki sorapintaiset tiet?

  VastaaPoista
 51. Yhteydet Olarista Matinkylän metroasemalle hoidetaan siis kahdella linjalla M5 ja 31. Jos aikataulut suunnitellaan järkeävästi, niin että nämä eivät aja Olarin läpi aina peräkanaa, tämä kuulostaa sinänsä hyvältä. Vielä parempi olisi kuitenkin, jos jompi kumpi niistä ajaisi Ruomelantietä sen sijaan, että molemmat ajavat Olarinkatua. Vai onko Ruomelantietä pitkin suunnitteilla vielä joku muu, kenties Niittykumpuun vievä liityntälinja?

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Nyt menivät kadunnimet sekaisin: tarkoitus oli ehdottaa, että linjoista 31 ja 5 toinen ajaisi Uuskartanontietä ja toinen Olarinkatua.

   Poista
 52. Mihin kartoitukseen/selvitykseen perustuu linjojen M160 ja M158 reititys Kuitinmäentietä pitkin Matinkylään? Ehdotuksessa sanotaan että juuri kysyntäpotentiaalista johtuen linjat menisivät Kuitinmäentietä pitkin. Linjojen pääasialliset käyttäjät ovat tällä hetkellä Helsinkiin ruuhka-aikoina meneviä työmatkalaisia, jotka eivät siihen aikaan tarvitse Kuitinmäentien huonekalu yms liikkeiden palveluita!! Eikö metron liityntäliikenteen tulisi lähtökohtaisesti palvella valtaosaa matkustajista, jotka käyttävät liityntälinjaa jotta pääsevät vaihtamaan metroon. Minkä vuoksi linjan suunnittelussa on nyt otettu huomioon Kuitinmäentien varrella olevat muutamat kaupalliset palvelut?? Miksi latokaskelaisille ei voida tarjota edes ruuhka-aikoina suoraa ja nopeaa liityntäyhteyttä, eli suoraan Espoonlahden liittymästä Länsiväylälle menevää linjaa? Ruuhka-aikoina täytyisi ehdottomasti palvella tälläinen suora linja, ja ehkä iltaisin tai viikonloppuisin mahdollisesti kiertelevämpi linja.
  Samaa mieltä olen siinä että linjan ei ole järkeä kiertää ollenkaan Kattilaakson kautta. Olen vuosia käyttänyt arkisin työmatkaliikenteeseen Helsinkiin linjaa 160 ja 160K ja voin omiin havaintoini pohjaten todeta että Kattilaaksosta tulevat matkustamäärät verraten Latokaskesta tuleviin matkustajiin ovat varsin vähäiset. (Kiinnitin esim. juuri tänä aamuna huomiota että Latokaskesta päätepysäkiltä matkustajat eivät nousseet linjan 160K bussiin vaan odottivat pysäkillä 7 min jotta suorempi yhteys 160 tulisi. 160K linja lähti tyhjänä. Ihan turha lähteä kiertelemään ja odottamaan Espoonlahden liikennevaloissa)
  Toivottavasti lopullinen liityntälinja on juuri sitä mitä odotetaankin, eli nopeaa ja sujuvaa yhteyttä suorinta tietä metrolle. Myös latokaskessa asuville! Ei kiertoajeluita enää, kiitos.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Samaa mieltä, tuo havainto 160K:sta on minustakin ihan totta. Jotta täältä Latokaskesta jatkossakin pääsee ripeästi Helsinkiin, tulisi liityntälinjan kulkea suoraan Länsiväylän kautta ja busseja tulisi kulkea tiheästi!

   Poista
  2. Nykyisen 160K:n reitin poisjättäminen todellakin selkeyttää Kattilalaaksonkadun varrella asuvien matkustamista: Vaihtoehdoksi jää oma auto. Hienoa!

   Poista
  3. Kattilalaakson linjatarve on tosiaan jätetty aika lailla huomiotta. Nykyiselläänkin 160K kulkee aivan liian harvoin ja Martinsillantien kautta kulkeva reitti on hidas. Vuorovälit ovat tälläkin hetkellä liian harvat siihen, että bussi olisi oikeasti varteenotettava vaihtoehto omalle autolle, ellei sitten nimenomaan halua matkustaa julkisilla. Kivenlahdentien ja Ruukinsillan remontti ehkä nopeuttaa reittiä, mutta Martinsillantien kautta kiertäminen tuntuu aika masentavalta, kun ei voida mennä suoraan Länsiväylälle Kivenlahdentieltä.

   30 minuutin vuoroväli on myös aivan liian harva matkan sujuvuuden kannalta. Jos yhdestä myöhästyy, niin kappas vaan sitä sitten notkuu aamulla ikuisuuden pysäkillä tai iltamyöhään kotiinpääsyä odottelemassa. Kyllä se oma auto alkaa vähitellen houkuttaa vannoutuneempaakin joukkoliikenteen kannattajaa.

   Poista
  4. 160K:n pysäkkimme Kattilalaaksossa on nykyisellään n. 100m päässä. Matka Matinkylään tai Kamppiin on täten kätevä ja nopea, paitsi että vuoroväli on yleisimmin 1h. Siirtyminen käyttämään Oxfotin pysäkkiä lisää Reittioppaan mukaan kävelymatkaa 8-11 minuuttia suuntaansa riippuen onko tulossa vai menossa. Nämä minuutit ovat aivan liian optimistinen arvio pienten lasten kanssa, etenkin lumikinosten yli rattailla yrittäessä. Jos bussista myöhästyy tai siellä on jo kahdet rattaat eikä kyytiin mahdu, täytyisi palkintona tarpomisesta olla tiheä vuoroväli. Jos Kattilalaakson kautta kulkemaan jää vain M42, sen vuoroväli ei saisi sitten olla yli 20 minuuttia hiljaisinakaan aikoina, eikä yli 15 min päiväsaikaan. 42:ta voisi käyttää liityntälinjana tehden vaihdon Kivenlahdessa tai Finnoontiellä Latokasken itäpuolella kuten nykyisin.

   Poista
 53. Latokasken suunnalta vuorovälin on ehdottomasti oltavat tiheämpi kuin 30min. Myöskään kiertely kuitinmäen kautta ei edesauta julkisen liikenteen käyttöä vaan pikemminkin kannustaa yksityisautoiluun.
  Toivoisin myös, että metro liikennöisi öisin yhtä myöhään kuin nykyiset bussit, jolloin kulkeminen Helsingistä kotiin onnistuisi vaivattomasti myös yöaikaan. Erityisen tärkeää on lisäksi huolehtia sisäisistä poikittaislinjoista esim. Latokaskesta Olariin, Espoonlahteen, Espoon keskukseen yms.

  VastaaPoista
 54. Kattilalaakso näyttää todellä jäävän mottiin, mikä lisää halukkuutta hankkia perheeseen toinen auto, jotta työmatka-aika ei lisäänny kohtuuttomasti Tapiolaan mentäessä.

  VastaaPoista
 55. Lystimäestä ja osasta Olaria tulee nykyistä pidemmät kävelymatkat bussipysäkille ellei tule valinnaisia linjoja esim. Uuskartanontielle. Niittykummun asema rakennetaan välittömästi ja sinne voisi ohjata osan Olarin liittymäliikenteestä ja keventää paineita Matinkylän asemalle. Voisi olla lyhyenpiä paikallisia rengaslinjoja syöttämään metroasemille. Jo 1950-luvulla oli Puu-Pasilasta raitiovaunulinja syöttämässä alueen joukkoliikennettä Nordensköldinkadulle.Matka oli kai n. 2 km. Vaikka liityntäliikenteestä on omat riesansa ja matkaaika Kamppiin pitenee niin heti pidemmälle matkustettaessa kute Kaisaniemeen, Hakaniemeen, Söörnäisiin niin matka-aika taas lyhenee merkittävästi.

  VastaaPoista
 56. Latokaskesta (M160) pitää päästä Nöykkiönkatua suoraan Länsiväylälle ja siitä metroasemalle. Ruuhka-aikoina työmatkalla ei haluta "+5min. kiertely, pysähdys- ja kaasutuslinjaa" Martinsillan kautta. Tiheät vuorovälit myös iltaisin. Muussa tapauksessa metro jää tyhjemmäksi ja yksityisliikenne vain lisääntyy.

  VastaaPoista
 57. Samaa mieltä edellisen Anonyymin kanssa. Latokasken perukoilta pitää päästä nopeammin keskustaan eli Länsiväylää pitkin. Kiertäminen Martinsillan kautta ei ole reilua Latokaskelaisille, metro pidentää matka-aikaa muutenkin. Mikseivät Espoonlahden suunnan bussit voi tulla sitä kautta? Onko vaihtoehtoa edes mietitty?

  VastaaPoista
 58. Onko lainkaan ajateltu mitä tämä "uudistus" tekee niille, jotka eivät käy töissä metroreitin varrella? Itse kuljen Nöykkiöstä Pitäjänmäkeen ja matka taittuu suht. joustavasti 160+550 busseilla (vaihto Westendissä). Matka-aika aikaisin aamulla n. 45 min. ja myöhemmin n. 1 h. En todellakaan haluaisi enää pidentää matka-aikaa, saati vaikeuttaa matkantekoa turhilla vaihdoilla! Tämän suunnitelman mukaan pitäisi mennä ensin M160 bussilla Matinkylään, sieltä metrolla pari pysäkinväliä eteenpäin ja vaihtaa taas bussiin!? Mitä järkeä tässä oikein on? Suunnittelijat eivät taida tietää mitään julkisesta liikenteestä...
  Ja todellakin busseja pitää mennä Nöykkiö-Latokaski-alueelta useammin kuin 30 min. välein! Nytkin ne ovat jo ruuhka-aikoina todella täynnä ja 158 kiertelee järkyttävän pitkään ympäriinsä.
  Ja riittääkö metron kapasiteetti todellakin tälle kaikelle tälle asiakasmäärälle? Mitäs sitten kun metro ei jostain syystä kuljekaan? Tulee sähkövika tai raiteilla on joku este? Silloin ilmeisesti Espoosta ei kuljeta Helsinkiin muuten kuin omalla autolla/taksilla.
  Ihan älytöntä lopettaa toimivat bussilinjat ja pakottaa kaikki käyttämään metroa, nekin kenen ei tarvitsisi. Tämän uutisen jälkeen kotona todettiin, että joko vuoteen 2016 mennessä olemme muuttaneet pois Espoosta tai perheeseen on hankittu toinen auto!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Samaa työmatkaa kulkevana olen samoilla linjoilla! Useampi vaihto hankaloittaa ja hidastaa matkaa aivan liikaa. Lisäksi töistä kotiin matkatessa hankaluus on sen bussin vuoroväli, jolla pääsee kotiin asti. Meneehän se 550 usein, mutta nämä Espoon bussit eivät. Kun siihen yhtälöön lisättäisiin vielä pakollinen metromatkakin, niin eihän sitä tiedä, että kestääkö työmatka yhtäkkiä sitten sen puoli tuntia pidempään, kun se oma bussi menikin jo. Kaikkien työajat eivät myöskään aina istu niihin perinteisiin ruuhka-aikoihin, jolloin harvat vuorovälit voivat todella tehdä matkasta kohtuutonta.

   Suunnittelijat, kuunnelkaa sitä, mitä ihmiset oikeasti tarvitsevat! Moni haluaisi varmasti käyttää julkisia, mutta kuten kommenteista huokuu, moni vaihtaa varmaan autoon.

   Poista
  2. Hyvä kommennti!

   Mielestäni helsinkiin pitäisi vielä kulkea pari bussilinjaa että pääsee nopeammin sille 550 linjalle.

   Ja se olisi mukavaa jos se metro kulkisi maan päällä :)

   Poista
 59. Osa Tillinmäestä jää nyt paitsioon ja matkat busseille ovat osalla aika pitkät. Tuntuu että aika vähillä bussilinjoilla ajatellaan huomattavan suuuren määrän Saunalahden/Tillinmäen asukkaiden kulkevan. M164 voisi kulkea Tillinmäen kautta Tillintietä pitkin ja siirtyä Tillinmäentietä Kiviruukin teollisuusalueelle. Tai bussi voisi lähteä Saunalahdesta Tillinmäkeen ja kulkisi Tillinmäentietä Nöykkiöntielle ja siitä suoraan Länsiväylälle. Suunnitelmissa on aiemminkin todettu että heidän matkansa, jotka asuvat kauimpana ja joutuvat vaihtamaan bussiin, pitenee selvästi. Mutta eikö voisi luoda ihan uusia bussilinjoja, jotka keräisivät kulkijat suht. nopeasti ja kulkisivat sitten suoraan Länsiväylää Matinkylään. Näin metrolle oltaisiin myönteisempiä ja sitä voisi myös käyttää.
  Jos 158:lla olisi suorempia ruuhka-ajan linjoja auttaisi jo paljon.
  Toivottavasti muistetaan myös koululaisten kulkeminen lähikouluihin. Tillinmäestä matkat tehdään usein busseilla.

  VastaaPoista
 60. Nyt katsoin näitä ensimmäistä kertaa ja näyttää että pahat aavistukset liityntälinjojen ja niiden toimivuuden suhteen näyttävät olevan toteutumassa, jos näissä on jo suunnittelijoiden mielestä valmiina pidettyjä linjaratkaisuja. Toivoo todella että nämä ovat alustavia ajatuksia vaikeimmista tapauksista ja että tuo maininta että tässä on vain osa linjoista pitää paikkansa. Kommentoimatta mitään yksittäistä näistä erikseen kiinnittyy huomio outoon syheröisyyteen osassa reiteistä, samoin osin linjojen mittaan. Yhdistämällä näitä samaan linjaan saadaan kyllä toimimaton ratkaisu aikaiseksi. Herää myös kysymys miten on ajateltu kaiken muun liikennejärjestelyn ja pysäkkien olevan esim. Matinkylän aseman ympärillä, ennen rakentamisen alkuakin Omenan ympäristö on ollut ruuhka-aikaan osittain tukossa niin että nykyisten vähienkin bussien kulku on vaikeutunut. Kaikenkaikkiaan tulisi kehittää kunnollista tarpeksi tiheää kehämäistä poikittaisliikennettä kautta Espoon sekä Helsingin ja Vantaan, eikä rakentaa liian isoja solmukohtia.

  VastaaPoista
 61. Aikamonella näyttää olevan sama huoli: matka-ajan pidentyminen ja/tai hankaloituminen. Metron hyviin puoliin kuuluu sen sujuvuus, ei liikenneruuhkia tiellä tmv. sekä nopeat vuorovälit. Olen itse valmis vaihtamaan bussista metroon kunhan se on tehty joustavaksi ja nimenomaan matka-aikaa tuijotettaessa sen tulisi pysyä samana tai tietysti toivottavasti pienentyä.
  Usein ajatellaan että työmatka on kotoa (piste A) töihin (piste B), mutta aika monella lapsíperhellä siihen väliin tulee päivähoito. Esim. meillä päivähoitopaikkaan voisi joko kävellä (2 lasta molemmat alle 5v) tähän menisi aamulla yli 30min. Nyt näyttää siltä, että poikittaisliikenne alueiden välillä heikkenee kun kaikkien linjojen suunta on ainoastaan metro-asema. Toisekseen linja 147, joka jo nykyisellään on suhteellisen hidas muuttuu entistä hitaammaksi jos Soukan lisäksi kiertää Iivisniemen kautta eikä suuntaakaan entiseen malliin Länsiväylälle heti Soukasta. Olen tästä erityisen pahoillani sillä jo nyt kotoa - päiväkotiin - töihin vie reilun tunnin suuntaansa ja mikäli tämä tästä pitenee on se ainakin kriittistä meidän perheellemme. Laurinlahdesta olisi toivottavaa saada "kevyt" ja nopea linjayhteys Matinkylän metrolle, ei vaikeuttaa jo entistä linjaa pidentämällä.
  Pidän itse pienten lasten vanhempana kriittistä tunnin työmatkaa eli 2 tuntia päivässä maksimina minkä olen valmis käyttämään joukkoliikenteessä istumiseen. Nyt emme ole käyttäneet kuin satunnaisesti omaa autoa, mutta voin kuvitella, että jo 3t päivässä bussissa/metrossa istuminen tekee päiväkotipäivistä niin pitkiä, että se uhraus ei kannata. Autolla matka-aika kun ruuhkissakin on sen 40minuuttia.
  Toivoisin myös näkeväni laskennallisia suunnitelmia matka-ajoista, jotta ihmiset pystyisivät arvioimaan muutoksen vaikutuksia myös sitä kautta. Ainakin tällä hetkellä Laurinlahden perukoilta Matkinkylään matka-aika näyttäisi kasvavan. Bussit ovat ruuhkaisia jo nyt, miten jatkossa? Pystyykö metro kompensoimaan menetttyä matka-aikaa, joka on käytetty sinne pääsyyn?

  VastaaPoista
 62. Etelä-Espoon julkista joukkoliikennettä uudistaessa valtuuston hyväksymä ehdoton tavoite oli parantaa julkista joukkoliikennettä, siis parempaa palvelua matalammilla kustannuksilla.
  Valtuustolle aikanaan hyväksyttäväksi esitelty Länsimetro-hanke on muuttunut hyvin paljon, kustannukset ovat kaksinkertaistuneet vaikka metroasemien pituus puolitettiin. Alkuperäisilläkin kustannuksilla investointi oli silloin teetettyjen julkistettujen selvitysten mukaan taloudellisesti ja ekologisesti kannattamaton. Minulle on käsittämätöntä miten valtuustolta riittää vielä luottamusta teknisen toimen apulaiskaupunginjohtajalle.
  Tässä esitetyillä bussilinjastojen muutoksilla voidaan saavuttaa paljon alle euron kustannussäästöt matkustajamatkaa kohti. Voidaan hyvin perustellusti kysyä onko säästö missään suhteessa matkustajille tuleviin haittoihin, kuten matka-ajan lisääntymiseen jopa yli puolella tunnilla ja lisääntyneisiin kulkuneuvojen vaihtoihin. Minusta vastaus on yksiselitteisesti kielteinen. Matinkylä ei voi olla linjaston terminaali.
  Soukan ja Espoonlahden alueen Helsingin keskustaan kulkevat bussilinjat tulee säilyttää. Ne matkustajat jotka haluavat matkastaan hitaamman ja hankalamman voivat toki silloinkin vaihtaa Matinkylässä kulkuneuvoa, vaikka bussit kulkisivat suoraan Länsiväylää pitkin.

  VastaaPoista
 63. Metron hyvänä puolena pidetään sitä, että se tuo mahdollisuuden jatkaa samalla kulkuvälineellä metrolinjastoa pitkin. Tämähän on hyvä asia niille, joiden tarvitsee nykytilanteessa pitää mennä ensi Ruoholahteen bussilla ja hypätä sieltä metron kyytiin ja matkata itään päin. Hyvä niin, mutta kolikon toinen puoli on se, että läheskään kaikilla ei ole tätä tarvetta. Useimmille riittää päästä Ruoholahteen tai Kamppiin saakka.

  Monet ovat laskeneet minuutteja yhteen ja päätyneet samaan lopputulokseen kuin minä - matka-aika tulee kasvamaan metron myötä huomattavasti sellaisilla, joilla on tarve päästä maksimissaan Kamppiin saakka.

  Tällä hetkellä näyttää siltä, että ne, joiden pitää Matinkylässä tulevaisuudessa vaihtaa metroon, kokonaismatka-aika kotoa Ruoholahteen/Kamppiin tulee kasvamaan huomattavasti nykyisestä. Itse veikkaan sitä, että tämä todennäköisesti johtaa siihen, että yhä useampi tällä hetkellä bussiliikennettä käyttävä työmatkalainen siirtyy oman auton käyttöön, koska bussi+metro -yhdistelmä yksinkertaisesti kestää matka-ajallisesti liian pitkään.

  Paljon on tullut toiveita suorien bussilinjojen säilyttämiseksi metron rinnalla. Lisätään tähän mukaan uusi ehdotus ellei tämä sitten ole jo ollut jonkun toimesta esillä aiemmin. Matinkylä on sijainniltaan olennainen solmupiste. Ehdotankin sellaista ratkaisua, että Matinkylän ja Kampin välille jätettäisiin suora bussiyhteys Länsiväylää pitkin. Nämä bussit ajaisivat jatkuvasti samaa ympyrää - kun bussi saapuu Kamppiin, se lähtee heti takaisin kohti Matinkylää ja päin vastoin. Vuoroväli olisi tiheä, ruuhka-aikana minuutin pari, muulloin harvempi. Tämä tuottaisi matka-ajaltaan huomattavasti nopeamman vaihtoehdon niille, jotka haluavat päästä vain Ruoholahteen tai Kamppiin, mutta eivät välipysäkeille tai pidemmälle. Tämä bussiliikenne kulkisi metron rinnalla vaihtoehtoisena tapana matkustaa Ruoholahden/Kampin suuntaan ja päin vastoin.

  VastaaPoista
 64. Hannusjärvellä, Soukanväylän läheisyydessä asuvien kulkeminen vaikeutuu ja hidastuu melkoisesti. Koulumäen pysäkiltä pääsee tällä hetkellä reilussa parissakymmenessä minuutissa Kamppiin. Jatkossa pysäkiltä kulkee yksi bussi 30-60 min välein Matinkylään. Siitä vielä vaihto metroon. Kokoinaismatkustusaika tuplaantuu! Pysäkin läheisyydessä on 4-5 koulua ja 2 päiväkotia!
  Miksi lija 147 siirtyy kulkemaan Kaittaantietä pitkin?
  Taitaapa loppua julkisen liikenteen käyttö monella. Onneksi Länsiväylälle tulee tilaa...

  VastaaPoista
 65. M165:stä näyttäisi tällä suunnittelulla tulevan uusi Kauklahden"sightseeing" linja jo olemassaolevien 18 ja 213 rinnalle. Ei hyvä. Aamu- ja iltapäiväruuhkan aikoina on oltava suora yhteys metrolle. Miksi kaikki bussit menevät Matinkylään? Eikö Tapiolaan enää tule (liityntä)bussiterminaalia?
  Suunnitelmassa on unohtunut kokonaan kertoa, että M165 ei mene enää olleenkaan Kauklahden keskusta-alueen läpi huonontaen Näkinkylän ja Näkinmetsän alueen asukkaiden yhteyksiä M165:lle. Ehottomasti pitäisi säilyttää sisäinen linja 65 palvelemassa mm. koululaisia. Muutetaan tätä vasta sitten kun metro tulee Kivenlahteen saakka.
  Yritin löytää tästä jotain postitiivistakin. Yksi löytyi, kunnes sen mielessäni lyttäsin. Ajattelin, että vuoroväli olisi se positiivinen asia, jos 15 min. välein menee ruuhka aikaan, mutta luultavasti ruuhka ajaksi katsotaan klo 8-9 aamulla ja 16-17 illalla. Joten se ei palvele Helsinkiin klo 7:ksi menijöitä ja klo 15.00 takaisinpäin tulijoita.
  Toivoin, että metron tulo tuottaisi uusi injoja, joka palvelisi vähän kauempaakin tulevia. Suunnitelmissa vain puhutaan kaupunkikekusten palveluista, joka sekään ei toteudu Kauklahden kohdalla.

  VastaaPoista
 66. Tuon Espoonkeskuksen linjaston pitäis aika äkäseen aloittaa toiminta sitä Finnoontietä yms. Mä en voi aloittaa yhdelläkään työkkärin työpajalla minkään laista "työkokeilua" tai "pajatyötä" koska 43 tilalle tullut 533 matka katkeaa Isolle Omenalle. Matkan varrella siinä pajojen vieressä on myös Gigantti jonne pääsi vielä niin helposti ennen syksyä, että tulee vaikuttamaan aika paljoon. Tykkäsin tuolla gigantilla päin käydä itsenäisesti ostoksilla, mutta nyt pakko aina mennä autolla, koska ei järkeä kiertää sinne tapiolan kautta koska Tapiolan liikenne järjestelyt on syvältä.

  VastaaPoista
 67. Ehdotetut liikenneyhteydet Tillinmäestä eivät suunnitelman mukaan vaikuta toimivilta. Bussi M158 kiertelee todella paljon eikä siten ole mielekäs työmatkalaisille, lisäksi sen pysäkit ovat kaukana hyvin suurelle osalle tillinmäkeläisistä, jotka tällä hetkellä käyttävät linjaa 150A. Jonkin bussin tulisi siis kulkea edelleen Tillintietä ja/tai Kauklahdenväylää pitkin, ja jatkaa siitä mahdollisimman suoraan Matinkylään. Metron valmistumisen ei varmasti alunperin kuitenkaan ollut tarkoitus huonontaa ihmisten liikenneyhteyksiä tällä tavoin ja kannustaa autoiluun siirtymiseen, joten ainakin Tillinmäen osalta tulisi saada vielä joku uusi linja tai muuttaa näiden jo ehdotettujen reittejä. Esimerkiksi M164 voisi ajaa Kivenlahden teollisuusalueelle Tillintien kautta.

  VastaaPoista
 68. Kulkuyhteydet Saunalahdesta Kamppiin ovat aivan liian hitaat (ehdotettu muutos ruuhkabusseissa Länsiväylälle siirtymiseen Teboilin kiertoliittymästä on loistava!!). Lisäksi 30min vuoroväli päivisin ja iltaisin tuntuu kyllä kohtuuttoman pitkältä, etenkin jos vuorot 164 ja 165 kulkevat kovin lähekkäin toisiaan. Tähän asti 150A ja 165 ovat kulkeneet usein 5min välein ollen Saunalahdessa/Kampissa lähes samaan aikaan - ei mitään järkeä. Mikäli 164 ja 165 kulkevat hyvin limittäin ja odotusaika ei todellisuudessa ole kuin vartin verran hiljaisempina aikoina, se on ok. Muussa tapauksessa on edessä varmasti siirtyminen yksityisautoiluun. Pitkän työpäivän jälkeen ei enää jaksa odotella bussia pahimmillaan puolta tuntia (kaikkien työpäivät kun eivät valitettavasti lopu aina jo ruuhka-aikaan). Haluan silti vielä olla toiveikas, että kulkuyhteydet loppujen lopuksi paranevat nykyisestä. Kiitos, että otatte mielipiteet ja ajatukset vasrtaan.

  VastaaPoista