2.10.2013

Etelä-Espoon linjasto hakee muotoaan suunnittelupöydälläEtelä-Espoon linjaston työstäminen alkoi liityntäyhteyksien hahmottelulla syyskuun alussa, syyskuun aikana myös kaikki muut yhteydet on nostettu työpöydälle. Aktiivinen suunnitteluvaihe jatkuu lokakuun loppuun asti, minkä jälkeen alkaa luonnosten vaikutusten tarkastelu ja jatkokehittäminen.

Tavoitteena on suunnitella linjastosta matkustajien tarpeita hyvin palveleva kokonaisuus ja suunnitelma tuleekin vaikuttamaan tavalla tai toisella lähes kaikkiin Etelä-Espoon alueella liikennöiviin linjoihin. Yhden linjan muuttaminen heijastuu muutamaan linjaan, joiden muutokset taas edellyttävät seuraavien linjojen tarkastelua jne. Tässä kohdin on ainutlaatuinen mahdollisuus myös selkiyttää ja tehostaa linjastoa nykyisestä.

Linjaston selkiyttäminen tarkoittaa linjojen ja reittiversioiden määrän vähentämistä sekä vähän käytettyjen häntien ja poikkeamien karsimista. Tehostamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että joukkoliikennepalvelun käyttäjiksi houkutellaan mahdollisimman paljon matkustajia. Tavoitteena on keskittää palvelua sellaisille pysäkeille ja kaduille, joille kävelymatkat pysyvät kohtuullisina ja joille saadaan keskittämisen ansiosta luotua tiheämpää ja siten houkuttelevampaa palvelua. 

Linjastorakenteen vaikutusta vuoroväleihin ja kävelyetäisyyksiin havainnollistava periaatekuva.

Joukkoliikennetarjonnan vahvoilla käytävillä matkustaja voi yleisimpiin kulkuaikoihin liikkua katsomatta aikataulua. Jotta aikatauluriippumattomuus toteutuu, vuoroväli saa olla korkeintaan 10 minuuttia, kysynnästä riippuen se voi olla tiheämpikin. Kun yhteydet ovat vahvoja, on myös vaihtaminen linjalta toiselle vaivattomampaa.  Vahvoja käytäviä kaavaillaan esim. Espoonlahti-Matinkylä, Soukka-Matinkylä, Espoonlahti-Espoon keskus,  Matinkylä-Espoon keskus, Matinkylä-Leppävaara ja Tapiola-Mankkaa-Kauniainen yhteysväleille. Yhteyden voi toteuttaa yksi tai useampi linja. Useamman linjan tapauksessa joudutaan jo reittien suunnittelussa huomioimaan mahdollisuus vuorojen tasavälistämiselle. Tasavälistäminen on mahdollista kustannustehokkaasti vain, jos linjojen reitit, vuorovälit ja eriävien osuuksien ajoajat ovat yhteensopivat.


Linjaston selkiyttämisen ja keskittämisen etuja havainnollistavia periaatekuvia.
(Nielsen G. et al., HiTrans Best practice guide 2 - Planning the network, 2005)
Blogissa tullaan lokakuun aikana testaamaan joitakin yksittäisiä ajatuksia ja vaihtoehtoja. Haasteena on, että ne ovat osa kokonaisuutta, jonka testaamisen aika on vasta myöhemmin syksyllä.

11 kommenttia:

 1. Milloin voimme odottaa luonnoksia Suur-Tapiolan alueen yhteysliikenteestä?

  VastaaPoista
 2. Toivoisin, että "pelkkien liityntälinjojen" lisäksi bussiliikenteellä pystyttäisiin samalla parantamaan mahdollisimman paljon myös poikittaisliikennettä. Eikö sama linja voisi usein kulkea esim. metroasemalta juna-asemalle ja toimia siten sekä metron että junan syöttölinjana ja poikittaisliikenteen osana?

  VastaaPoista
 3. Tämä blogialusta ei toimi tiedon jakamiseen. Missä ovat tämän hetkiset "kartat" ja suunnitelma kootusti. Mikä tulee korvamaan Friisilän bussit 122 ja 132. Miten Friisilästä on tarkoitus liikkua Matinkylään, joka on liian pitkä matka käveltäväksi monille.

  VastaaPoista
 4. Miten Nuottaniemestä ja Koukkuniemestä tullaan metrolle jatkossa?

  VastaaPoista
 5. tämän blogin tausta on aivan kamala, ei saa mitään selvää itse teksistä, voisiko taustan poistaa ?????

  VastaaPoista
 6. Miten liityntäbussien ja liittyvien autojen tuoma lisäliikenne tulee mahtumaan Matinkylään, onhan alue jo nyt aivan tukossa? Lisäksi Iso Omenan lähistölle nousee uusia asuintaloja vauhdilla. Miten kuvitellaan alueen lisäasukkaiden pääsevän aamuisin töihin? Ruuhkaliikenne H:ngin keskustaan ei ole lisääntynyt yli kymmeneen vuoteen, sillä sinne ei synny uusia työpaikkoja. Se on täynnä. Jos ja kun, niitä syntyy ihan muualle. Ne ihmiset eivät käytä metroa, vaan autoa, kun ei ole muuta järkevää mahdollisuutta. Seurauksena on että Matinkylä ruuhkautuu aivan sumpuksi. Onko asiaa mietitty?

  VastaaPoista
 7. Suur-Tapiolan suunnittelussa tulee ehdottomasti muistaa myös Etelä-Laajalahden ja Pohjois-Tapiolan asukkaat! Tähän asti julkaistuissa linjaehdotuksissa vaikuttaa siltä, että esim. Louhenaukio tullaan tyhjentämään bussiyhteyksistä, jotka nykyään ovat aktiivisessa käytössä. Yritetäänkö koko tämä alue ajaa yksityisautoilemaan? Vaihdollinen yhteys Tapiolan kautta on tajuttoman hidas ja toimimaton E-L ja P-T alueilta! Nykyiset yhteydet suoraan Otaniemen kautta ovat toimivia. Mielestäni E-L ja P-T pitäisi tarjota liityntäyhteys Otaniemen metroasemalle, EI tapiolaan, kuten nykyisissä suunnitelmissa!

  VastaaPoista
 8. Missä vaiheessa Länsimetro siirtyy seuraavaan vaiheeseen eli länsimetrolinja jatkuu Suomenojalle, Kaitaalle, Soukkaan, Espoonlahteen ja Kivenlahteen?

  VastaaPoista
 9. Friisinkalliontiellä ei mene yhtään bussia metroasemalle, ainoastaan Leppävaaran juna-asemalle, joka on aika kaukana. Missä ovat myös Puolarmetsään menevä linja. Tällä alueella alkaa olla ikäihmisiä, emme jaksa Olarinkadulle, jossa niitä busseja on liikaakin.

  VastaaPoista
 10. Palvelu ei nyt "ihan" ole samalla tasolla kuin Raide-YVA:ssa, mutta ei kai kukaan sitä oikeasti odottanutkaan...

  VastaaPoista
 11. Miksei idässä metroa voisi jatkaa yhdellä pysäkinvälillä Vuosaaren satamaan? Tuon nyt ei luulisi suhteessa paljoa maksavan.

  Tulevatko nuo kaikki kartaan merkityt metroasemat käyttöön sitten kun Länsimetro aloittaa liikennöinnin? Esim. Koivusaaren aseman osalta on tilanne vaikkapa Lauttasaaren puolella sijaitsevan sisäänkäynnin osalta monelle epäselvä.

  VastaaPoista